Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse jeugd is over het algemeen gezond. De gezondheid is de afgelopen tien jaar op grote lijnen niet wezenlijk veranderd, maar wel op specifieke onderdelen. Zo zijn jongeren minder gaan roken en drinken, maar is het aantal opnamen op de spoedeisende hulpafdeling vanwege extreem drankgebruik juist toegenomen. Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren gestabiliseerd, maar blijft op een hoog niveau. Op de middelbare school worden minder kinderen gepest; op de basisschool is dat aantal ongeveer gelijk gebleven. Het aantal meldingen van kindermishandeling toegenomen, maar hoe dit zich verhoudt tot het werkelijke aantal gevallen is niet bekend. Kinderen met een lage sociaaleconomische status hebben een hoger risico op een ongezonde leefstijl en psychische problemen. Verder is er sprake van een toenemend gebruik van sociale media onder jongeren en is de groep te vroeg geboren kinderen gegroeid. Dit blijkt uit de eerste Verkenning jeugdgezondheid, opgesteld door RIVM in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De verkenning geeft een samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving. Een dergelijk overzicht ontbrak tot nu toe en is essentieel om een adequaat jeugdgezondheidsbeleid te kunnen voeren. Daarnaast is beschreven welke rol de jeugdgezondheidzorg (JGZ) heeft voor de gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. De JGZ richt zich op de belangrijkste gezondheidsproblemen van jeugdigen. Het is raadzaam dat de JGZ, naast de huidige zorg voor het individu, zich ook richt op de gezondheid van risicogroepen, waaronder kinderen en jongeren met een lage sociaaleconomische status. Vanuit deze 'collectieve blik' op jeugdgezondheid kan de JGZ, naast de directe hulpverlening, meedenken over beleid over gezondheid en gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de wijk of op school. Het adolescentencontactmoment, dat in steeds meer regio's wordt ingevoerd, biedt de JGZ kansen om meer in te zetten op bijvoorbeeld leefstijl en schoolparticipatie.

Abstract

In general, Dutch youth is healthy. Youth health has not changed considerably in the last decade. However, some health aspects have changed either in a positive or negative way. For instance, adolescents smoke and drink less, but the number of E.R. admissions due to extreme alcohol use has increased. The number of overweight children has stabilized in the past few years, but remains at a high level. Furthermore, the number of children being bullied at high school has decreased; in primary school, bullying remained at the same level. The number of child abuse reports has increased. However, it is unclear to what extent this number represents the real number of child abuse cases. Children growing up in low socio-economic circumstances more often engage in unhealthy behaviours or have psychosocial problems compared to children growing up in high socio-economic circumstances. Also, young people increasingly use social media. Finally, the number of preterm newborns has increased. These are the results of the first Youth Health Survey performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), in cooperation with the Netherlands Center for Youth Health (NCJ). The survey provides an integrated overview of the physical and psychosocial health of children and adolescents. It also describes youth health behaviour and health problems related to the social environment. In addition, the report clarifies the contribution of youth health care. An integrated Dutch overview like this survey has not been available so far, yet it is essential for youth policy-making. The survey concludes that Dutch youth health care addresses the main health problems of children and adolescents. Youth health care could use its expertise by extending their focus to include high-risk groups, such as youths in disadvantaged areas. From a 'public health point of view', youth health care can contribute to youth policy-making, for instance to health policy at school or in the community. The recent introduction of a health care consultation for adolescents (15/16 years of age), which is increasingly being implemented in the Netherlands, enables youth health care to strengthen health behaviour and school participation of children and adolescents.

Resterend

Grootte
3.17MB