Go to abstract

Samenvatting

Chemische stoffen, biologische agentia en fysische factoren zoals geluid en straling kunnen de gezondheid schade toebrengen. Gezondheidkundige advieswaarden voor het binnenmilieu geven aan in hoeverre de bewoners deze agentia binnenshuis kunnen verdragen. Zij worden vooral gebruikt om de kwaliteit van het binnenmilieu te beoordelen. Voor u ligt een nieuwe lijst met met deze gezondheidskundige advieswaarden, een vervolg op de eerste versie, die van 2004 dateert. Een recente publicatie van de WHO vormde de aanleiding tot het het aanpassen van de advieswaardes voor ozon, zwaveldioxide en fijn stof. Tevens is de advieswaarde voor naftaleen toegevoegd. Daarnaast bevat dit rapport een overzicht van de resultaten van het Nederlandse binnenmilieuonderzoek sinds 1995. De hoop dat daarmee nu eindelijk ook achtergrondwaarden voor Nederlandse woningen konden worden vastgesteld, bleek helaas ongegrond. De advieswaarden kunnen niet alleen voor woningen worden gebruikt maar ook voor kantoren of scholen, plaatsen waar mensen langere tijd binnen verblijven. Zij hebben geen wettelijke status, maar kunnen wel helpen de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

Abstract

Exposure to chemicals, biological agents and physical factors, such as noise and radiation, can be harmful to human health. Health-based guidelines for indoor environments establish the tolerance levels of residential dwellers to these environmental stressors. The primary aim of the guidelines is to enable meaningful assessment of the indoor environment.
The new list of health-based guidelines for agents in indoor environments is an update of the 2004 guidelines. The guidelines for ozone, sulphur dioxide and fine particles have been adapted in accordance with a recent World Health Organisation (WHO) publication. Naphthalene was added to the list at the same time.
This report also gives an overview of the results from a Dutch study on indoor air quality that began in 1995. There was, however, insufficient data to establish background levels for Dutch residences.
The guidelines are intended for residential dwellings but could also be applied to public indoor environments, such as schools and offices. Although the guidelines are not laid down by law, they provide the basis for future indoor environment policy.

Overig

Grootte
387KB