Go to abstract

Samenvatting

Glycyrrhizine (uit zoethoutwortel) is een belangrijk ingredient van het in Nederland veel geconsumeerde produkt drop. Het kan ziekteverschijnselen (zoals hoge bloeddruk en oedeem) veroorzaken bij dagelijkse consumptie. Deze verschijnselen ontstaan doordat bij een verhoogde blootstelling aan glycyrrhizine het enzym beta-hydroxysteroid dehydrogenase in het nierweefsel wordt geremd. Om een advieswaarde vast te stellen voor glycyrrhizine bij dropgebruik, werd een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van glycyrrhizine uit drop. Bij 9 van de 16 deelnemende vrijwilligers was ongeveer 95% van de opgenomen hoeveelheid glycyrrhetine (het afbraakprodukt van glycyrrhizine) binnen 24 uur reeds uit het lichaam verwijderd. Maar bij de 7 andere vrijwilligers verliep dit proces echter trager, over meer dan 48 uur. Bij deze laatste groep met 'langzame klaring' kan bij dagelijkse consumptie glycyrrhetine accumulatie optreden , mogelijk gevolgd door het ontstaan van nadelige effecten. Bij het aanhouden van een advieswaarde van maximaal 200 mg glycyrrhizine per dag wordt de algemene bevolking een behoorlijke bescherming geboden tegen het optreden van de nadelige effecten van dropgebruik.

Abstract

Glycyrrhizin is an important ingredient of liquorice products, which is consumed substantially in the Netherlands. Adverse effects (such as high blood pressure and edema) may occur if liquorice is consumed daily. These effects occur due to excessive exposure to glycyrrhizin causing inhibition of an enzyme beta-hydroxysteroid dehydrogenase in kidney tissue. In order to establish a recommendation value for the daily consumption of glycyrrhizin from liquorice, an oral bioavailability study was performed. In 9 of the 16 volunteers about 95% of glycyrrhetic acid absorbed (the metabolite of glycyrrhizin) was removed from the body within 24 hours of consumption. However, in the other 7 volunteers the elimination process was revealed to be slower, namely for more than 48 hours. In this last group with 'slow clearance', daily consumption may lead to the accumulation of glycyrrhetic acid in the body, and as a consequence to adverse effects. Keeping to a recommendation value of a maximum of 200 mg glycyrrhizin daily will considerably protect the general population from the adverse effects of liquorice consumption.

Overig

Grootte
1.42MB