Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft met de GGD'en een richtlijn ontwikkeld met informatie over de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups veroorzaakt. De richtlijn ondersteunt de rol van de GGD bij deze problematiek. Deze richt zich op advies aan gemeenten over gezondheidsrisico's (preventief en reactief), over publiekscommunicatie, over te nemen (beheers)maatregelen in relatie tot gezondheid. Daarnaast heeft de GGD de taak burgers te informeren over de gezondheidsaspecten, de behandeling van klachten en hoe ze kunnen worden voorkomen. Door de toename van het aantal rupsen en de toenemende verspreiding over Nederland neemt de kans op blootstelling toe. Daardoor krijgen steeds meer GGD'en te maken met de overlast die de rups veroorzaakt. Tot 2000 kwam de rups hoofdzakelijk voor in de provincies Gelderland, Brabant en Limburg. Sindsdien verspreidt de rups zich over een steeds groter deel van Nederland. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken wanneer mensen in contact komen met de brandharen van de rups. De klachten varieren van jeukende huiduitslag en bultjes tot kortademigheid en in een enkel geval tot een shock als gevolg van een allergische reactie. De eigenaar van het perceel waarop de besmette bomen staan (bijvoorbeeld gemeente, provincie, rijkswaterstaat of een particulier) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de overlast. Door beheersmaatregelen probeert hij de overlast van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken. Mogelijkheden zijn de rups biologisch bestrijden, wegzuigen of wegbranden. De keuze van de maatregelen wordt gebaseerd op de te verwachten overlast, het risico op blootstelling en de mogelijk nadelige gevolgen van de beheersmaatregel voor de gezondheid van passanten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het informeren van het publiek.

Abstract

The RIVM has developed a guideline which compiles available knowledge on the oak processionary caterpillar, associated health complaints and the public health effects of various repressive measures. The aim of this guideline is to assist Municipal Public Health Services in providing sound advice and information on the caterpillars, as well as the associated health effects, to the local governments and the public. Exposure to the nettling hairs of the oak processionary caterpillar can lead to health complaints. Until eight years ago, the caterpillar was found mainly in the provinces Gelderland, Brabant and Limburg. However, the range and number of these caterpillars is expanding in the Netherlands, thereby increasing the risk of exposure. An increasing number of Municipal Public Health Services are being confronted with the consequences of exposure to this caterpillar. The focus of Municipal Public Health Services is to advise local governments on the health risks of the oak processionary caterpillar, on the communications to be issued to the public on the caterpillar and on the health risks of repressive measures. It also advises the public on the health effects and the treatment and prevention of health complaints.

Overig

Grootte
1.75MB