Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector : Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector

Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector : Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector

Go to abstract

Samenvatting

In de geothermie en de olie- en gasindustrie worden jaarlijks grote hoeveelheden afval geproduceerd. Hieronder valt ook de zogenoemde natte 'sludge'. De samenstelling hiervan varieert sterk en kan, afhankelijk van de herkomst, soms radioactiviteit van natuurlijke oorsprong bevatten. In 2018 moet Nederland voldoen aan de algemene Europese regelgeving voor radioactieve stoffen. Als dit zonder meer ('beleidsarm') wordt overgenomen, zal meer afval op een speciale manier als radioactief materiaal moeten worden behandeld. De ANVS heeft het RIVM daarom gevraagd te onderzoeken of er een specifiekere norm voor de hoeveelheid radioactief materiaal in natte sludges kan worden gebruikt. Hierbij zou gewerkt kunnen worden met Europese aanbevelingen die al in 2001 zijn bepaald. Deze Europese grenswaarden blijken voor een belangrijk deel bruikbaar voor sludges afkomstig uit de Nederlandse olie- en gasindustrie en de geothermie. Indien deze grenswaarden in Nederland zouden worden ingevoerd, zal minder afval als radioactief materiaal moeten worden behandeld. Hierdoor zal wel de blootstelling van werknemers in de sludgeverwerkende industrie aan ioniserende straling licht toenemen.

Abstract

The geothermal and oil and gas industries produce large quantities of waste every year. This includes so-called 'wet sludge'. The composition of wet sludge varies considerably and, depending on its origin, can sometimes contain radioactivity of natural origin. In 2018 the Netherlands has to comply with new European regulations regarding radioactive substances. These regulations are being implemented into Dutch legislation, according to a "minimum additional national requirements approach" ('minimal implementation'). As a consequence of this minimal implementation, more waste will have to be managed specifically as radioactive material.

The Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) has therefore asked RIVM to investigate whether more specific values can be used for radioactivity in wet sludges. This could involve using European "community guidance", which was drawn up in 2001. The European specific clearance levels derived in this guidance appear largely to be applicable to sludges from the Dutch oil and gas industry and geothermics. If these specific clearance levels were to be introduced in Dutch national legislation, less waste would have to be managed as radioactive material. On the other hand, this would lead to a slight increase in the exposure of workers in the sludge processing industry to ionising radiation.

Resterend

Grootte
575KB