Dutch Raw Materials Information System Project exploration

Dutch Raw Materials Information System Project exploration

Go to abstract

Samenvatting

Bij de overgang naar een circulaire economie wordt het steeds belangrijker om het gebruik van ruwe grondstoffen te verminderen of ze opnieuw te gebruiken. Het kabinet heeft een programma opgezet om deze overgang te stimuleren. Het RIVM en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) werken momenteel aan een systeem om te kunnen volgen of dit programma het gewenste effect heeft op het gebied van grondstofgebruik. Dit Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) verzamelt structureel gegevens over de grondstofstromen, het gebruik en de voorraden ervan in de Nederlandse economie. Een projectgroep, die uit verschillende kennisinstituten bestaat, heeft onderzocht hoe dit systeem eruit zou kunnen gezien. Hierbij is gekeken naar de informatie die in het systeem moet worden ontsloten, uit het systeem moet kunnen worden gehaald, wie de gebruikers zijn, en wat de gebruikers met het systeem zouden willen doen. Op basis daarvan is een inschatting gemaakt wat het kost om een GRIS te ontwikkelen bij verschillende wensen. De resultaten zijn vastgelegd in deze verkenning. Op basis daarvan kan het PBL keuzes maken over hoe het systeem eruit moet gaan zien en wat het moet kunnen. Het PBL heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de opdracht gekregen het systeem te ontwikkelen.

Abstract

In the transition towards a circular economy, it is increasingly important to reduce or re-use raw materials. The Dutch government has set up a programme to stimulate this transition. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) are currently working on a system to monitor whether the programme is having the desired effect on the use of raw materials. The Dutch Raw Materials Information System (Grondstoffen Informatie Systeem, or GRIS) will collect standardised data on raw material flows, usage and stocks in the Dutch economy.

A project group consisting of several research organisations has assessed what this system could look like. They have considered data input and output as well as the users of the system their requirements. On this basis, the cost of developing GRIS have been estimated on several levels. The results have been recorded in this project exploration. Based on this, the PBL can make decisions on the functionalities of the system.

The PBL has been commissioned to develop the system by the Ministry of Infrastructure and Water Management.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1958 kb