Go to abstract

Samenvatting

Past het huidige Nederlandse beleid voor grootschalige grondwaterverontreiniging binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)? In dit rapport wordt geconcludeerd dat de criteria op basis waarvan de urgentie van te saneren locaties wordt bepaald is in overeenstemming met de principes van de KRW. Daarnaast blijkt dat grootschalige grondwaterverontreinigingen die nietgevalsgericht kunnen worden opgeruimd onder de monitoringverplichting in artikel 5.5. van de EU Grondwaterrichtlijn vallen.

Abstract

The Dutch policy on soil and groundwater contamination is in principle 'Water Framework Directive proof'. Some contaminated sites will need the application of an exemption. Which exemptions, and under which conditions, are written down in this report. Also, this report shows that the subject monitoring needs extra attention in accordance with article 5.5 of the Groundwater Daughter Directive.

Resterend

Grootte
185KB