Go to abstract

Samenvatting

Het gebruik van chemische stoffen, bijvoorbeeld in consumentenproducten, kan door Europese maatregelen worden beperkt zodat mensen minder aan deze stoffen worden blootgesteld. De mate waarin deze beleidsmaatregelen bijdragen aan een afname van nadelige gezondheidseffecten moet worden onderbouwd. Voor een REACH-restrictiedossier of -autorisatieaanvraag worden de verwachte gezondheidseffecten geanalyseerd met een gezondheidseffectschatting (Health Impact Assessment). Om deze analyse optimaal te kunnen benutten, heeft het RIVM een handzame leidraad ontwikkeld. Hiermee worden beleidsmakers geholpen om de effecten van voorgenomen beleidsmaatregelen te bepalen. De leidraad bevat een beknopte tabel met de belangrijkste elementen die nodig zijn om te kunnen schatten welke gezondheidseffecten optreden. Het document geeft een helder beeld van de aannames die in de analyse aan de orde zijn. Op deze manier wordt duidelijk of met onzekerheden rekening is gehouden en of de gemaakte aannames zijn onderbouwd. De leidraad is ontwikkeld op basis van de huidige literatuur. Daarnaast is de leidraad toegepast op schattingen van gezondheidseffecten die voor bestaande restrictiedossiers zijn uitgevoerd. Op die manier zijn omissies en verbeterpunten in kaart gebracht waarmee de leidraad is verbeterd. De tabel kan gemakkelijk toegepast worden door degenen die de gezondheidseffectschattingen opstellen en de commissies die ze beoordelen.

Abstract

EU legislative measures make it possible to restrict the use of a chemical for specific applications, for example in consumer products. Such policy measures are aimed at limiting human exposure to the chemical concerned. However, the extent of the assumed decrease in adverse health effects is often unknown. The REACH restriction and authorisation processes include an obligation to perform an assessment of the expected health effects, a so-called 'health impact assessment'. RIVM has developed a structured format in order to streamline this assessment. This format helps policy-makers to assess the effects of policy decisions.

The structured format consists of a compact table presenting the key elements of a health impact assessment. It helps to present a concise overview of the expected health impact, together with the relevant assumptions and uncertainties. Adhering to this format ensures that the essential elements of a health impact assessment are addressed and that assumptions are substantiated.

The structured format has been developed based on current literature. In addition, the use of the structured format has been tested on previously performed health impact assessments in REACH restriction dossiers. This resulted in the identification of a number of omissions and points for improvement, followed by a revision of the structured format. The structured format is easy to use for those performing or reviewing a health impact assessment in a REACH restriction dossier or authorisation request.

Resterend

Grootte
1.03MB