Go to abstract

Samenvatting

Ten minste 19,8 miljoen volwassenen die in Europa in een stedelijk gebied of in de buurt van grote snelwegen, grote vliegvelden of hoofdspoorlijnen wonen zijn gehinderd door het geluid dat hiervan afkomstig is. Van hen zijn 9,1 miljoen mensen ernstig gehinderd. Zij hebben last van gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. Nachtelijk geluid kan de slaap verstoren, bijvoorbeeld door niet te kunnen inslapen of tussentijds wakker te worden. Naar schatting hebben 7,9 miljoen mensen hier last van en 3,7 miljoen van hen ervaart dit als ernstig. Daarnaast draagt omgevingslawaai bij een hogere bloeddruk, hart- en vaatziekten, beroerte en vroegtijdig overlijden. De voornaamste bron van hinder is lawaai van wegverkeer. De blootstelling aan omgevingslawaai in Europa leidt tot ongeveer 910 duizend gevallen van verhoogde bloeddruk en 43 duizend ziekenhuisopnames per jaar door hart- en vaatziekten en beroertes; het aantal vroegtijdige sterfgevallen per jaar als gevolg van de blootstelling is naar schatting circa 10 duizend per jaar. Ongeveer 90 procent van deze ziektelast is gerelateerd aan wegverkeerslawaai. Dit zijn de voorlopige resultaten voor 33 Europese landen (28 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije), die als een onderschatting worden bestempeld. Nog niet alle informatie van de landen over het peiljaar 2011 is beschikbaar. Het RIVM beschrijft, op verzoek van de Europese Commissie, de gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van geluid afkomstig van wegverkeer, spoorwegen en vliegverkeer in Europa. Er is sprake van een onderschatting omdat de blootstellinggegevens alleen beschikbaar zijn voor een selectie van de agglomeraties, snelwegen, spoorwegen en luchthavens. Verder rapporteren de landen alleen het aantal mensen dat woont bij hoge geluidniveaus (meer dan 55 dB voor het etmaal of 50 dB voor de nacht). Onder deze geluidniveaus kunnen ook effecten optreden, maar daarvan is de omvang niet bekend.

Abstract

This report describes, on request of the European Commission, the health and well-being implications of road traffic, railway and aircraft noise in Europe. The emphasis is on the description of the methods for health impact assessment of environmental noise. Exposure data for 2012 is available only for a selection of agglomerations, major roads, major railways and major airports and includes only levels above 55 dB Lden and 50 dB Lnight. The methods can be used in a later stage to assess the full impact in the European Union when complete information about the noise exposure distribution for these sources becomes available.

At least about 19.8 million adults in Europe are annoyed by noise from road traffic, railways, aircrafts or industry; 9.1 million of them are highly annoyed. It is estimated that 7.9 million adults have sleep disturbance due to night time noise; 3.7 million of them are severely sleep disturbed. The exposure contributes to about 910 thousand additional prevalent cases of hypertension and to 43 thousand hospital admissions per year and about 10 thousand premature deaths per year related to coronary heart disease and stroke. About 90% of the disease burden is related to road traffic noise.

These results for 33 European countries (EU28 plus Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland and Turkey) should be considered provisionally, since they are based on the available data (database of August 2013). In this database the completeness for road traffic noise - the most dominant source - is 36% for major roads and 62% for major agglomerations.

Overig

Grootte
1.09MB