Samenvatting

Invloed COVID-19 op leven thuiswonende ouderen Het is belangrijk dat thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers zoveel mogelijk naar wens kunnen blijven deel nemen aan het maatschappelijk leven. Het RIVM brengt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart hoe het met thuiswonende ouderen gaat. Hiervoor werd kennis uit bestaande informatiebronnen uit de periode juni 2020 tot en met maart 2021 samengebracht. Uit het onderzoek blijkt dat thuiswonende ouderen tussen juni 2020 en maart 2021 de gevolgen blijven voelen van de coronamaatregelen. De formele zorg lijkt wat vaker door te gaan dan in de laatste deel van 2020. Door de (deels) afgeschaalde zorg en dagbesteding ervaren mantelzorgers van thuiswonende ouderen een grotere zorgzwaarte sinds de uitbraak van het coronavirus. Versoepelingen stelden ouderen in staat meer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Verder zijn de meeste ouderen tijdens de COVID-19 epidemie positief over hun digitale, telefonische of fysieke sociale contacten. Eenzaamheid onder ouderen nam af in de zomermaanden van 2020 en nam weer toe richting de winter. Dit onderzoek naar thuiswonende ouderen tijdens COVID-19 wordt voortgezet. In het najaar van 2021 wordt het verder aangevuld met gegevens en inzichten uit nieuwe informatiebronnen.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu