Go to abstract

Samenvatting

Coxiella burnetii is een intracellulaire bacterie die Q-koorts veroorzaakt. De genoomsequenties van een aantal isolaten die verkregen werden tijdens de Nederlandse Q-koorts uitbraak werden opgehelderd. Deze genoomsequenties dienen als basis voor verbeterde typeringsmethodes die nauwkeurigere bronopsporing en epidemiologische studies mogelijk maken. Daarnaast zijn de sequenties uiterst waardevol voor allerhande overig onderzoek, zoals naar de samenhang tussen de Nederlandse uitbraken en veranderde virulentiekenmerken. Als resultaat van dit project zijn er nu 19 C. burnetii isolaten van de Nederlandse uitbraak in kweek. Deze isolaten zijn voornamelijk afkomstig van veterinaire bronnen, maar er zijn ook enkele stammen van humane en omgevingsbronnen verkregen. De genomen van 3 isolaten zijn grotendeels opgehelderd en enkele voorlopige analyses zijn erop uitgevoerd. De ruwe sequentiedata van nog 4 isolaten komen binnenkort beschikbaar. De isolaten en genoomsequenties spelen een essentiƫle rol spelen in meerdere vervolgprojecten van de deelnemende onderzoeksgroepen. De ervaring die opgedaan is met het opwerken en sequencen van de C. burnetii genomen is van grote waarde voor lopend en toekomstig onderzoek naar C. burnetii en andere intracellulaire micro-organismen.

Abstract

Coxiella burnetii is an intracellular bacterium which causes Q-fever. The genomes from a number of isolates obtained from the Dutch outbreak, were sequenced. These genome sequences form the basis for improved typing methods, enabling more accurate source finding and epidemiological studies. In addition, the genome sequences are highly valuable for other research, for instance of the relation between the Dutch outbreak and altered virulence properties. As a result of this project, 19 isolates from the Dutch outbreak have been cultivated. These isolates were primarily obtained from veterinary sources, but a few were acquired from human or environmental sources. The genomes of 3 isolates have been almost completely sequenced and some preliminary analyses were performed. Raw sequences from 4 additional isolates will be available soon. The bacterial isolates and genome sequences play important roles in several ongoing projects from the research partners. The experience that was acquired with harvesting and sequencing C. burnetii genomes is highly valuable for current and future research of C. burnetii and other intracellular pathogens.

Overig

Grootte
559KB