Horizonscan van medische technologieën : Technologieën met verwachte impact op de organisatie en kosten van de zorg

Horizonscan van medische technologieën : Technologieën met verwachte impact op de organisatie en kosten van de zorg

Samenvatting

Medische technologie ontwikkelt zich snel. Nieuwe, veelbelovende technologieën kunnen kansen bieden voor een betere kwaliteit en efficiëntere organisatie van zorg. Innovaties sluiten echter niet altijd volledig aan bij medische en maatschappelijke behoeften of worden nog niet optimaal benut. Professionals in de gezondheidszorg, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en de overheid vinden het belangrijk dat dit verbetert. Om dit te realiseren is het van belang dat relevante stakeholders al in een vroeg stadium van ontwikkeling samen optrekken. Dit blijkt uit een ‘horizonscan’ van medische technologieën, die het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS. In de ‘horizonscan’ zijn technologieën beschreven die een grote impact op de samenleving kunnen hebben. e-Health, robots om de ouderenzorg te ondersteunen, en het 3D-printen van bijvoorbeeld implantaten of modellen van organen waarmee operaties kunnen worden voorbereid, bieden grote mogelijkheden. Naar verwachting kunnen deze technologieën de organisatie van de zorg en de kosten van de zorg beïnvloeden, zowel positief als negatief. De precieze impact van deze technologieën is moeilijk te voorspellen. Ook andere technologieën hebben mogelijk grote impact. Zo wordt nanotechnologie beschouwd als een technologie die de mogelijkheden vergroot voor andere innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor vroege diagnose en behandeling van kanker; personalised medicine (zorg op maat) als een ontwikkeling die mede mogelijk wordt gemaakt door veelbelovende medische technologieën. Daarnaast zijn er niet-medische technologieën die grote impact kunnen hebben op de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn ‘big data’ en kunstmatige intelligentie. Het samenbrengen van stakeholders is de eerste, belangrijke stap om de technologische mogelijkheden en de medische en maatschappelijke behoeften beter op elkaar te laten aansluiten. Dit kan richting geven aan de ontwikkelaars van technologie. Ook kan het organisaties in de gezondheidszorg helpen om veelbelovende medische technologie optimaal te benutten.

Overig

Grootte
0MB