Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 23-03-2018 op de laatste pagina Veel (jonge) seksueel actieve vrouwen en mannen zijn geïnfecteerd met het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Sinds 2010 worden 12-jarige meisjes via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd om baarmoederhalskanker te voorkomen. Inmiddels weten we meer over deze vaccinatie; zij beschermt niet alleen tegen kanker in de baarmoederhals, maar ook tegen kanker aan penis, anus, vagina en vulva. Ook zijn er aanwijzingen dat het tegen kanker van de mond- en keelholte beschermt. Naar aanleiding van deze nieuwe inzichten heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad gevraagd te bekijken of het advies uit 2008 om meisjes te vaccineren moet worden aangepast. Om de Gezondheidsraad hierin te ondersteunen heeft het RIVM de relevante informatie uit binnen-en buitenland verzameld en gestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de mate waarin HPV-infecties en HPV-gerelateerde ziekten voorkomen bij meisjes/vrouwen en jongens/mannen en over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins. De laatste jaren hebben meer mannen een vorm van kanker gekregen die door het HPV-virus veroorzaakt kan worden. Er zijn drie vaccins tegen HPV op de markt die zowel voor vrouwen als mannen geschikt zijn. In Nederland wordt het vaccin gegeven dat tegen twee typen van het HPV-virus beschermd (HPV-typen 16 en 18). De andere twee vaccins beschermen tegen meerdere typen van het HPV-virus. 61 procent van de meisjes heeft zich laten vaccineren. Door het huidige vaccinatieprogramma zullen per jaar naar schatting 350 minder vrouwen baarmoederhalskanker krijgen en 100 vrouwen minder aan deze vorm van kanker overlijden.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 23-03-2018 on the last page

Much (young) sexual active women and men are infected with the human papillomavirus (HPV). Since 2010, 12-year-old girls are vaccinated through the National Immunisation Programme to prevent cervical cancer. Nowadays, we know more about the vaccination; it prevents not only against cancer in the cervix, but also against penile, anal, vaginal and vulvar cancer. In addition, there are also indications for the prevention of oropharyngeal cancers.

In response to those novel insights, the Ministry of Health asked the Health Council to prepare an update of their advice in 2008 to vaccinate all girls in the Netherlands. To support the Health Council, the RIVM has collected and structured relevant national and international information. For example information on the occurrence of HPV infections and HPV-related diseases in girls/women and boys/men as well as the effectiveness and safety of the vaccines.

In the past years, the occurrence of HPV-related cancers in males has steadily increased. Currently, there are three vaccines on the market, which can be used for women as well as for men. In the Netherlands, the bivalent vaccine, protecting against HPV types 16 and 18, is used to date. The other two vaccines protects against more types of HPV. Vaccination coverage among girls is 61 percent. The current programme for girls is expected to lead annually to 350 fewer women with cervical cancer and 100 fewer women who die due to this cancer.

Overig

Grootte
3.39MB