Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven hoe het RIVM-simulatiemodel IMAGE (an Integrated Model for the Assessment of the Greenhouse Effect) is opgebouwd. Het model beoogt een geintegreerd overzicht te geven van de broeikasproblematiek alsmede inzicht te verschaffen in de wezenlijke drijfveren van het probleem. Met het model uitgevoerde simulaties tonen het belang aan van andere sporegassen dan CO2. Tevens wordt aangetoond dat het Montreal Protocol inzake de beperking van de uitstoot van CFC's van belang is teneinde de relatieve bijdrage van CFC's aan het broeikaseffect te stabiliseren. Een verdere reductie van CFC's door verdere aanscherping van het Protocol is met betrekking tot de broeikasproblematiek effectief.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB