Go to abstract

Samenvatting

Rontgenonderzoeken in ziekenhuizen (vooral CT-scans) en behandelingen binnen de radiotherapie nemen toe. Rontgenopnames in tandartspraktijken zijn na een sterke stijging weer wat afgenomen. Na de periode van midden tot eind jaren '90, waarin het aantal CT-scans van 500-duizend vrij constant bleef, is het totaal in 2004 gestegen tot boven de 700-duizend. Binnen de radiotherapie stijgen vooral de gecompliceerde, meer arbeidsintensieve, behandelingen. Het aantal rontgenopnames in tandartspraktijken is sinds de vorige inventarisatie in 1998 toegenomen van ongeveer 6 miljoen tot meer dan 9 miljoen in 2001. In 2003 is het aantal gedaald tot ongeveer 8 miljoen. Dit is te zien op de geactualiseerde versie van het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS; http://www.rivm.nl/ims). Het IMS geeft inzicht in het aantal en het soort medische onderzoeken en behandelingen die gebruik maken van ioniserende straling en presenteert de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan deze straling. Het tonen van deze informatie beoogt een optimaal gebruik van straling in de gezondheidszorg te stimuleren. Dit rapport geeft een verslag van recent verzamelde gegevens die gebruikt zijn bij het actualiseren van de IMS website en geeft achtergrondinformatie over verschillende informatiebronnen.

Abstract

Both hospital X-ray examinations (especially CT-scans) and treatments in radiotherapy departments are increasing, while X-ray examinations in dental practices are now gradually decreasing after a large rise. Between the mid-1990s and the year 2000, the number of CT-scans was about 500 thousand; by 2004 this had increased to 700 thousand. In radiotherapy, especially the number of complicated treatments showed an increase. The number of X-rays used in dental practices increased from 6 million in 1998 to 9 million in 2001 and then dropped to about 8 million in 2003. All these findings can be seen in the updated version of the Information system on Medical Radiation Applications (IMS) website (http://www.rivm.nl/ims). The website shows both the number and type of medical examinations and treatments employing ionising radiation and the exposure of the Dutch population. This information is intended to stimulate optimal use of radiation in health care. This report presents recently collected information for updating the website and provides background information on sources used.

Resterend

Grootte
259KB