Go to abstract

Samenvatting

In de periode 2002 - 2005 is in Nederland per inwoner de stralingsdosis als gevolg van medische onderzoeken met 25 procent gestegen van 0,52 naar 0,65 mSv. Ontwikkelingen in de techniek maken het mede mogelijk dat er meer, waaronder meer gecompliceerde onderzoeken worden uitgevoerd. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzamelt en analyseert het RIVM gegevens over medische stralingstoepassingen, zoals rontgen- en nucleair geneeskundig onderzoek. Het is de bedoeling dat deze informatie een optimaal gebruik van straling in de gezondheidszorg stimuleert. De belangrijkste oorzaak van de toegenomen stralingsbelasting is de stijging van het aantal onderzoeken. Vooral de toename van het aantal CT-scans is van belang. Deze scans hebben met 0,27 mSv een groot aandeel in bovengenoemde dosis van 0,65 mSv. In de onderzochte periode is de stralingsbelasting door CT-scans met 42 procent gestegen. Het aandeel van PET-onderzoeken is klein, maar de cijfers laten een sterke toename van deze onderzoeken zien. Daardoor leveren ze in vergelijking met 2002 een belangrijke bijdrage aan de dosis afkomstig van nucleair geneeskundige onderzoeken. Het rapport doet verslag van de recent verzamelde gegevens waarmee de website Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS; http://www.rivm.nl/ims) is geactualiseerd. Daarnaast biedt het achtergrondinformatie over de verschillende informatiebronnen.

Abstract

In the period 2002 - 2005 the medical radiation exposure in the Netherlands increased by 25 per cent from 0.52 up to 0.65 mSv per caput. Technological development makes it possible to perform more, including more complicated, examinations. Under the authority of the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM collects and analyses information on medical radiation applications, such as radiological and nuclear medicine examinations. This information is intended to stimulate optimal use of radiation in health care. The mean cause of the increase in radiation exposure is the increase in the examinations, especially important is the increase in the number of CT examinations. Of the above-mentioned 0.65 mSv, 0.27 mSv is due to CT examinations. In the period investigated, the radiation exposure from CT examinations increased by 42 per cent. PET examinations only make a small contribution, but their numbers show a sharp rise. This means that PET examinations make a significantly more important contribution to the radiation exposure caused by nuclear medicine examinations in 2005 than in 2002. In this report, recently collected information used for updating the Information system on Medical Radiation Applications (IMS) website (http://www.rivm.nl/ims in Dutch) is presented and background information on sources supplied. For more information see the IMS website: http://www.rivm.nl/ims (in Dutch).

Resterend

Grootte
272KB