Bundled payments in Dutch maternity care: insight in experiences after three years and early effects on healthcare utilization, spending and health outcomes

Bundled payments in Dutch maternity care: insight in experiences after three years and early effects on healthcare utilization, spending and health outcomes

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Aanleiding was het relatief hoge aantal baby's dat tijdens of vlak na de geboorte stierf. Het ministerie van VWS onderzoekt of een andere manier van betalen, zogeheten integrale bekostiging, de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren. De zorg wordt hierbij zodanig georganiseerd dat zorgaanbieders meer samenwerken. Bij de traditionele bekostiging wordt elke zorgaanbieder, zoals verloskundigen, gynaecologen, en kraamzorg, apart betaald. Sinds 2017 zijn er acht integrale geboortezorg-organisaties (igo's) opgericht, waarin alle zorgaanbieders voor de geboortezorg zijn vertegenwoordigd. Zij moeten het eens worden over de verdeling van de taken en het geld. De igo's hebben met zorgverzekeraars een bedrag afgesproken waarmee voor de zorg rondom de zwangerschap, bevalling en kraamzorg in zijn geheel, en niet per onderdeel, wordt betaald. Eind 2020 beslist de minister van VWS of integrale bekostiging wordt voortgezet. Zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars zijn tot nu toe positief over de gestructureerdere en minder vrijblijvende samenwerking binnen de igo's. Door integrale bekostiging stegen de uitgaven per zwangerschap minder snel. Daarnaast zijn er wat verschuivingen in de zorg te zien, waarbij het soms onduidelijk is of die gewenst is of niet. Zo zijn er iets meer bevallingen in een ziekenhuis onder leiding van een verloskundige (poliklinisch) geweest en minder ziekenhuisbevallingen onder leiding van een gynaecoloog. Het percentage geplande keizersneden was iets lager en het percentage niet-geplande keizersneden iets hoger. Er zijn (nog) geen effecten op de gezondheid te zien. Om alle mogelijke effecten van integrale bekostiging in beeld te kunnen brengen en verklaren, is het belangrijk om de werkwijze de komende jaren te blijven volgen. Volgens zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars kunnen de hoge administratieve lasten invloed hebben op het draagvlak. Zij noemen ook dat de invoering van integrale bekostiging in een overgangsfase zit, waardoor de effecten nog niet optimaal zijn. Bestuurders geven aan dat de onzekerheid over de toekomst van integrale bekostiging belemmerend werkt. Zorgverzekeraars benadrukken dat een te snelle landelijke invoering niet wenselijk is.

Abstract

In the Netherlands, various policies have been implemented to improve the quality of maternity care to lower the relatively high perinatal mortality rates. In January 2017, the Dutch Ministry of Health approved the introduction of a new and experimental bundled payment model to improve the quality of maternity care through enhanced collaboration between maternity care providers.

The bundled payment model requires new provider-led entities, the Integrated Maternity Care Organization (IMCO), consisting of multiple providers (i.e. community midwives, obstetricians, a hospital and maternity care assistance providers). The IMCO negotiates a bundled fee with the health insurers, which covers the full range of maternity care services. To date, eight IMCOs have signed bundled payment contracts. A decision regarding the future of bundled payments for maternity care will be made at the end of 2020 by the Minister of Health.

Maternity care professionals, managers and health insurers reported having had positive experiences with bundled payments. The new bundled payments have resulted in a more intensified, structured and less informal collaboration. However, they also reported a large administrative burden which may reduce overall support for the bundled payment model. Professionals and managers expressed that implementation is still in the transition phase, implying that the full potential of the model will not yet have been achieved. Furthermore, uncertainty about the future of the bundled payment model is said to impede progress.

Participating in the bundled payment program was associated with a small increase in outpatient deliveries and a small decrease in hospital deliveries. We found a small decrease in primary caesarean sections and a small increase in secondary caesarean sections. In addition, participating in the bundled payment program was associated with a smaller increase in total maternity care spending compared to the control group. No effect on health outcomes was observed. More in-depth research and a longer follow-up period are needed to understand the full effects of bundled payments in maternity care.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1172 kb