Go to abstract

Samenvatting

De methoden die in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Wallonië (België) en Nederland worden gebruikt om externe veiligheidsrisico's te bepalen verschillen sterk van elkaar. Dat betreft zowel de manier waarop de berekeningen worden uitgevoerd als de aard van de effecten die worden berekend (zoals dodelijke slachtoffers of gezondheidsschade aan personen). Desondanks liggen de veiligheidsafstanden die met deze methoden zijn berekend dicht bij elkaar.

Dit blijkt uit een risicoanalyse die door experts uit deze landen is uitgevoerd van een fictief opslagbedrijf met lpg. Gelijksoortige uitkomsten kunnen overigens per land tot uiteenlopend beleid leiden. Zo gelden de veiligheidsafstanden in Nederland en Frankrijk als limietwaarden, maar in België en het Verenigd Koninkrijk als advieswaarden.

Abstract

The methods to determine external safety risks used in the United Kingdom, France, the Walloon Region of Belgium and the Netherlands are very different. The differences concern both the way the calculations are performed and the consequences calculated (such as deaths or health damage to persons). Despite the differences, the methods yield similar results in terms of the safety distances.

This conclusion can be drawn from a benchmark study of a fictitious LPG storage plant performed by experts of these countries. However, similar results can lead to different policy implications. For instance, the safety distances in the Netherlands and France are used as limit values, whereas in Belgium and the United Kingdom they are used as guide values.

Overig

Grootte
5.44MB