Mapping national CBRNe expertise and detection

Mapping national CBRNe expertise and detection

Go to abstract

Samenvatting

De overheid heeft de taak zich in te zetten voor een veilige leefomgeving. Dat betekent dat zij de kans op ongelukken of rampen zo klein mogelijk moet maken. Denk aan een overstroming, een griepuitbraak of een ongeluk met chemische stoffen in een fabriek of laboratorium. Bij deze gebeurtenissen kunnen chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen vrijkomen of er kunnen explosieven bij betrokken zijn (CBRNe).

Grote incidenten waarbij deze stoffen betrokken zijn, kunnen het gevolg zijn van een ongeluk of met opzet zijn aangericht, zoals bij een aanslag. Door de snelle technologische veranderingen in de wereld en de opkomst van nieuwe ziekmakende stoffen ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor de overheid is het daarom belangrijk ontwikkelingen hierin in beeld te hebben, omdat deze grote ongelukken of rampen met (nieuwe) chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) kunnen veroorzaken.

Dit vraagt om kennis over de eigenschappen en risico’s van deze stoffen. Ook is deze kennis nodig om een aanslag met CBRNe-stoffen zo vroeg mogelijk te herkennen en zo te voorkomen. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke kennis en expertise over CBRNe het zelf in huis heeft. Ook is onderzocht welke netwerken van organisaties in Nederland risico’s van nieuwe CBRN-stoffen signaleren.

Het RIVM blijkt veel kennis over chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen te hebben, en minder over explosieven. Het RIVM heeft contacten met organisaties die deze kennis wel in huis hebben. Ook blijkt dat veel netwerken nieuwe risico’s van CBRN-stoffen in kaart brengen en dat ze hierin weinig overlappen. Om goed voorbereid te zijn, is het belangrijk dat deze signaleringsnetwerken hun informatie beter delen.

Het RIVM heeft de verzamelde informatie in Nederland samengebracht in één overzicht. Deze Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 is te vinden op de website www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids-2021.

Abstract

The government is tasked with the assurance of a safe and healthy living environment. This includes the minimization of accidents and disasters, such as flooding, a flu epidemic or an accident involving chemicals in a factory or laboratory. Such events involves the potential release of chemical, biological, radiological and nuclear substances or explosives (CBRNe).

Major incidents involving these substances can have an accidental or deliberate origin, of which the latter is the case in an attack. Worldwide rapid technological changes and the emergence of new substances harmful to health present new safety risks. Hence it is important for the government to chart developments in this regard as they have the capacity to cause these major accidents or disasters involving (new or emerging) chemical, biological, radiological and nuclear substances (CBRN).

To this end, knowledge of the properties of and risks associated with these substances is required. This knowledge is also needed for the purpose of detecting as well as preventing an attack using CBRNe substances as early as possible. This is why the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has mapped the knowledge and expertise on CBRNe present at RIVM. Additionally, RIVM also mapped the networks and organisations in the Netherlands that are engaged in the early identification of potential risks presented by new or emerging CBRN substances.

It turns out that RIVM has plenty of knowledge on chemical, biological, radiological and nuclear substances, though not quite so much on explosives. However, RIVM collaborates with organisations that do have this expertise. It also turns out that lots of networks are actively mapping new risks associated with CBRN substances and that there is very little overlap between them in this respect. To ensure adequate preparedness, better information sharing between these networks is important.

RIVM has compiled the information on CBRN expertise and networks in the Netherlands in the National CBRNe Expertise and Detection Guide 2021, which can be found on the website www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids-2021.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1446 kb