Go to abstract

Samenvatting

Tussen economische sectoren bestaat een groot verschil in de totale CO2- en NOx-emissie per gulden toegevoegde waarde en in de verkeersgerelateerde emissie. In verband hiermee is niet alleen het totale niveau van economische groei van belang voor de milieubelasting, maar ook de sectorale verdeling ervan. Uitgaande van een economische groei van 3% per jaar is voor 2020 onderzocht wat het uitmaakt voor de verkeersemissie van het goederenvervoer als "gunstige" sectoren relatief sterk (5% per jaar) groeien en "ongunstige" sectoren relatief weinig (1%) of omgekeerd. Rondom het emissieniveau van het goederenvervoer bij 3% economische groei (voor alle sectoren) is de bandbreedte bij een "gunstige" of "ongunstige" verdeling plus of min 18% voor CO2-emissie en 20% voor NOx-emissie.

Abstract

Total CO2 and NOx emissions per unit of added value, as well as transport-related emissions, vary enormously between economic sectors. Therefore, not only does the overall level of economic growth have an effect on emission levels, but also the sectoral composition of that growth. If w assume an overall economic growth of 3%. This study will compare (freight-transport) emission levels of a scenario, in which the "favorable" sectors experience 5% growth and the "unfavorable" sectors 1% growth, to those of a scenario in which the "favorable" sectors experience 1% growth and the "unfavorable" sectors 5% growth. CO2 emissions for the most "unfavorable" and "favorable" scenarios were + 18%, and - 18%, respectively, while for CO2 emissions for 3% overall growth. Similarly, emissions of NOx were + 20% and - 20%, respectively, of those for 3% overall growth.

Overig

Grootte
1.96MB