Go to abstract

Samenvatting

Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 2002. Het rapport bestaat uit hoofdstukken over mondiale, fotochemische, verzurende en vermestende, deeltjesvormige en lokale luchtverontreiniging.

Abstract

This annual report comprises an overview of the air quality and the load placed on soils and surface water by atmospheric deposition in the Netherlands in 2002 on the basis of measurements and model calculations. The report presents information on global, photochemical, acidifying and eutrophying, particulate and local air pollution.

Overig

Grootte
4.43MB