Annual report – Monitor Combined lifestyle intervention 2022. Combined lifestyle intervention progress report

Annual report – Monitor Combined lifestyle intervention 2022. Combined lifestyle intervention progress report

Go to abstract

Samenvatting

Door middel van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) worden mensen begeleid en geadviseerd over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. Sinds 2019 kunnen volwassenen hiermee hun leefstijl en gedrag veranderen. De GLI wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering.

Het RIVM volgt sinds 2019 de ontwikkelingen van de GLI in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Twee keer per jaar brengt het RIVM de stand van zaken naar buiten. Uit de cijfers van najaar 2022 blijkt dat steeds meer mensen aan de GLI meedoen.

Sinds 2019 volgen 48 duizend mensen een GLI-programma of hebben dat gedaan. Het RIVM schatte in 2018 dat elk jaar ongeveer 23.000 personen eraan zouden beginnen. In 2019 en 2020 waren dat er ruim de helft minder, onder andere door de coronapandemie. In 2021 is wel het verwachte aantal deelnemers gestart. Voor 2022 zijn alleen de cijfers tot mei bekend. In deze maanden waren er minder nieuwe deelnemers dan het jaar ervoor.

De deelnemers hebben een relatief slechte gezondheid voordat zij aan de GLI beginnen. Dat blijkt uit de gegevens uit het GLI-register, waarin informatie over ruim 3000 deelnemers is opgeslagen. Zo heeft meer dan de helft van de deelnemers vóór de behandeling problemen met lopen en bewegen, en pijn of andere ongemakken. Ook gebruiken deelnemers meer medische zorg dan gemiddeld.

Van een groep van 660 deelnemers is bekend hoe het gewicht, de buikomtrek en de kwaliteit van leven is veranderd tijdens de eerste negen maanden na de start met de GLI. Gemiddeld verloren zij 3,4 procent van hun gewicht. De gemiddelde score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven geven verbeterde van 58,0 naar 65,6 op een schaal van 100. Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan dat ze minder problemen hadden met mobiliteit, dagelijkse activiteiten, pijn, en angst en somberheid.

Abstract

Combined lifestyle intervention (CLI) consists of individual coaching and advice about healthy nutrition, healthy eating patterns and healthy exercise. CLI has been available since 2019 to help adults make lifestyle and behaviour changes. It is covered by basic health insurance, subject to certain conditions.

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has been monitoring the development of CLI for the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports since 2019 and publishes semi-annual progress reports. Autumn 2022 data show a further increase in people taking part in CLI.

From its inception in 2019, 48,000 people have taken part in a CLI programme. In 2018, RIVM estimated that approximately 23,000 people would take part annually. In 2019 and 2020, the actual number was well under half this estimate, partly due to the COVID-19 pandemic. In 2021, the number of participants matched the initial projection. Current figures for 2022 are available up to May. In these five months, there were fewer new participants than in the previous year.

According to data from the CLI Register, which stores information about more than 3,000 participants, participant health is relatively poor before starting CLI. More than half have walking and mobility problems as well as pain or other discomfort prior to treatment. Participants also use more medical care than the average.

Information about changes in weight, waist circumference and quality of life has been tracked among a group of 660 participants over the first nine months of participation. On average, they lost 3.4 per cent of their body weight. Their average quality of life scores improved from 58.0 to 65.6 on a 100-point scale. Approximately half of the participants said they experienced fewer problems with mobility, daily activities, pain, and anxiety and depression.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1646 kb