Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum na blz. 37 Nederlanders tussen 7 en 69 jaar krijgen over het algemeen voldoende jodium binnen. Doordat brood een belangrijke bron van jodium is, krijgen mensen die weinig brood eten mogelijk te weinig jodium binnen. Mensen die maximaal 1 snee brood per dag eten, krijgen gemiddeld 35 tot 40 procent minder jodium binnen dan mensen die minstens 4 sneden brood per dag eten. Jodium is van belang voor een normale groei en ontwikkeling en voor een goede stofwisseling. Een tekort aan jodium kan de werking van de schildklier verstoren. Tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren kan een tekort aan jodium een verminderde cognitieve ontwikkeling veroorzaken. Door de toevoeging van gejodeerd bakkerszout is brood een belangrijke bron van jodium in Nederland. Sinds 2009 is de hoeveelheid zout in brood een aantal keer verlaagd in verband met de inspanningen om het productaanbod gezonder te maken. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM berekend wat het effect van deze verlaging is op de jodiuminname in de Nederlandse bevolking en twee mogelijke risicogroepen. Mensen die brood zonder gejodeerd (bakkers)zout consumeren, zoals een deel van het biologische brood of het zelfgebakken brood, zijn mogelijk een risicogroep om te weinig jodium binnen te krijgen. Het is onbekend of deze personen via andere voedingsmiddelen hun jodiuminname op peil houden. De huidige gegevens over de Nederlandse voedselconsumptie geven namelijk geen inzicht in de mate waarin mensen brood zonder gejodeerd zout consumeren, en dus ook niet in het voedingspatroon van deze consumenten. Zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven hebben meer jodium nodig in vergelijking met vrouwen van dezelfde leeftijd. Er is onvoldoende bekend over het voedingspatroon van zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven in Nederland. Gezien de effecten van onvoldoende jodium op het (ongeboren) kind is het van belang om inzicht te krijgen in de jodiumstatus van deze vrouwen en in hun voedingsgewoonten.

Abstract

The iodine intake of the Dutch population aged 7 to 69 years is generally sufficient. People who consume little bread might be at risk for a low iodine intake, since bread is an important source of iodine. People who consume 0 to 1 slices of bread per day have a 35-40% lower iodine intake compared to people who consume at least 4 slices of bread. Iodine is an essential nutrient for the normal growth and development and for a healthy metabolism. Iodine deficiency can cause malfunctioning of the thyroid. Iodine deficiency during pregnancy and infancy can even result in impaired brain development. In the Netherlands, bread contains iodized salt and is therefore an important source of iodine. The amount of salt in bread has been reduced several times since 2009, to increase the healthiness of products. Ordered by the ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM investigated the effect of these salt reductions on the iodine intake in the Dutch population. People who consume bread without iodized salt (e.g. organic bread or homemade bread) might also be at risk for low iodine intake. It is unknown whether people who consume bread without iodized salt use other iodine-rich foods to meet the iodine requirement. In the most recent food consumption survey no information was obtained on the consumption of organic or homemade bread and thus not on the dietary habits of these consumers. The iodine requirement for pregnant and lactating women is higher compared to women of the same age. There is a lack of information about the dietary pattern of pregnant women in the Netherlands. If the dietary pattern of pregnant women resembles that of women of childbearing age, about 10% of the pregnant women and about 50% of the lactating women do not have a sufficiently high iodine intake. It is important to gain insight in the iodine status of pregnant and lactating women and their dietary habits, especially considering the consequences of insufficient iodine intake for their (unborn) child.

Resterend

Grootte
358KB