Samenvatting

De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wethouders komen een aantal keer per jaar bij elkaar voor ‘bestuurlijk overleg’ over de volksgezondheid. Daarin stemmen zij nieuw beleid en maatregelen af.

Het rapport Kerncijfers Publieke Gezondheid wordt in dit overleg gebruikt als dashboard op het gebied van volksgezondheid. Het RIVM heeft deze kerncijfers ontwikkeld en actualiseert deze cijfers wanneer mogelijk. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van VWS.

Deze kerncijfers geven een beeld van belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. Daarmee kunnen de kerncijfers richting geven voor nieuw beleid.

De thema’s die aan bod komen gaan vooral over de volksgezondheid. Om de doelen te bereiken, is ook samenwerking op andere gebieden nodig. De cijfers zijn daarom ook van belang voor andere ministers, staatssecretarissen en wethouders.

De cijfers van 2021 zijn onderverdeeld in acht thema’s: • Gezondheid van kinderen en jongeren • Gezonde leefomgeving • Rampen en crises • Infectieziekten • Gezondheidsinformatie en beleid • Gezondheid van ouderen • Gezonde leefstijl • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
8989 kb