Go to abstract

Samenvatting

Drie maatregelen kunnen de dosis straling optimaliseren die patienten ontvangen tijdens radiologische interventies. Ten eerste moderne apparatuur gebruiken die speciaal geschikt is voor interventies. Ten tweede extra aandacht schenken aan stralingsbescherming tijdens opleidingen op het gebied van de interventieradiologie. En tot slot complicaties van straling opnemen in het complicatieregister van de sectie Interventieradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft uitgevoerd naar de kwaliteitsborging van de interventieradiologie in Nederland. De opdracht is ingegeven door de relatief hoge stralingsdosis waaraan patienten kunnen worden blootgesteld tijdens radiologische interventies. Bij interventieradiologie worden medische behandelingen uitgevoerd via een kleine opening in de huid, terwijl die ingreep in beeld wordt gebracht met behulp van rontgen, CT, MRI of echografie. Bij gebruik van rontgen of CT kan de stralingsdosis leiden tot nadelige effecten voor de gezondheid, zoals roodheid, verbranding van de huid, (tijdelijke) ontharing of op de lange termijn kanker.

Abstract

Three measures may optimize the radiation dose that patients receive during interventional radiology procedures. The first is by using modern equipment that is appropriate for interventional radiology procedures, while the second involves paying extra attention to radiation protection in courses in the field of interventional radiology. A final measure is to incorporate radiation-related complications into the complication register of the Interventional Radiology section of the Dutch Association for Radiology.
This was found in an investigation of quality assurance in interventional radiology in the Netherlands that was assigned to RIVM by the Dutch Health Inspectorate. The investigation was motivated by the relatively high radiation dose that patients undergoing an interventional radiology procedure may be exposed to.
In interventional radiology, medical treatment is applied through a small opening in the skin, while the procedure is monitored using medical imaging such as X-ray, CT, MRI or ultrasound. In the case of X-ray or CT, the radiation dose may cause adverse health effects such as erythema, burnt skin, (temporary) epilation or, in the long term, cancer.

Resterend

Grootte
306KB