Go to abstract

Samenvatting

Het Britse handboek voor de kwaliteitsborging (Quality Assurance) van CT-scanners en andere rontgentoestellen, kan met enkele aanpassingen ook in Nederland gebruikt worden. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM naar de kwaliteitsborging van deze apparaten. Beelden van CT-scanners en andere rontgentoestellen moeten goed genoeg zijn om een juiste diagnose te kunnen stellen. Ze worden gemaakt met rontgenstraling en die is schadelijk voor de gezondheid. De beelden worden echter vaak beter als er meer straling wordt gebruikt. Om goede beelden te krijgen met een zo laag mogelijke stralingsdosis is er veel aandacht nodig voor het optimaal laten functioneren van de apparatuur. Het geheel van maatregelen die hieraan bijdragen wordt kwaliteitsborging genoemd. Er is in Nederland geen algemeen handboek voor de kwaliteitsborging van CT-scanners en andere rontgenapparaten. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat het Britse handboek, aangevuld met enkele andere documenten, vrij eenvoudig naar de Nederlandse praktijk vertaald kan worden. Wel is er nog een enkele toevoeging nodig en moeten grenswaarden worden aangepast aan de Nederlandse regelgeving.

Abstract

The British handbook on quality assurance of CT and other x-ray equipment may, with some adaptations, also be used in the Netherlands. This is the main conclusion of a literature study by RIVM on quality assurance of such equipment.
Images from CT scanners and other x-ray equipment must have sufficient quality to enable a correct diagnosis. They are obtained using x-rays, which have adverse health effects. However, in diagnostic imaging, higher x-ray doses often lead to better image quality. To obtain good images while keeping the radiation dose as low as reasonably achievable, much attention is needed for the optimal performance of the equipment. Quality assurance is the complex of all measures needed to achieve this.
A general handbook on quality assurance of CT and other x-ray equipment adapted to the Dutch practice does not exist. The literature study by RIVM shows that it should be relatively straightforward to adapt, with some additions, the British handbook to the Dutch practice and legislation.

Resterend

Grootte
682KB