Go to abstract

Samenvatting

Een lab-on-a-chip (LOC) is een miniatuur laboratoriumsysteem dat binnen en buiten het ziekenhuis voor verschillende medische doeleinden wordt gebruikt. Voorbeelden zijn het bepalen van bloedwaarden, het bloedglucose- en cholesterolgehalte of het aantal HIV-cellen. Het RIVM heeft de state of the art van dergelijke LOC's beschreven, inclusief een overzicht van producten die op de markt zijn of binnenkort verwacht worden. Hieruit blijkt dat deze producten sterk in ontwikkeling zijn en het aanbod in de nabije toekomst verder zal toenemen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naar verwachting levert het gebruik van LOC's voordelen op ten opzichte van de huidige testwijze in klinisch diagnostische laboratoria. De belangrijkste zijn dat ze het mogelijk maken om op locaties waar dit direct gewenst is snel een diagnose te stellen (point-of-care), en dat er minder monsters en materialen nodig zijn om de tests uit te voeren. Wel is aandacht nodig voor kwaliteitsmanagementaspecten, zoals meetafwijkingen corrigeren (kalibratie), onderhoud van de apparatuur en scholing van de gebruiker. Op die manier gaan de voordelen van LOC's niet ten koste van de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Het gebruik van LOC's draagt bij aan de huidige trend van meer zelfredzaamheid in de gezondheidszorg, doordat huisartsen zelf tests kunnen uitvoeren of mensen dat thuis kunnen doen. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van behandelingsvormen die meer op de individuele patiënt zijn geënt (personalized medicine). De kans dat zorgprofessionals LOC's gaan gebruiken neemt toe als zij de ontwikkelaars van LOC's kunnen laten weten hoe ze nog beter aansluiten bij hun behoeften. Dit onderzoek beschrijft ook de technologie die gebruikt wordt bij de LOC's, microfluidica. Deze technologie maakt het mogelijk om vloeistoffen op microschaal te gebruiken en manipuleren.

Abstract

A lab-on-a-chip (LOC) is an automated miniaturized laboratory system used for different clinical applications inside and outside the hospital. Examples of applications include measurements of blood gases, blood glucose, and cholesterol or counting the number of HIV cells. The RIVM has described the current state of the art with respect to LOCs for clinical applications, including an overview of products currently on the market or expected to enter the market soon. Research has shown that LOC-based applications are developing rapidly and that their number will increase in the near future. This investigation was performed at the request of the Dutch Health Care Inspectorate. It is foreseen that the use of LOC will have several advantages compared to the current test methods. Most important ones concern fast diagnostics at the location where diagnosis is needed (point of care) and small amounts of samples and materials required to perform tests. However, attention for quality management aspects regarding calibration and maintenance of the device, and training and education of the user is necessary. This way, the benefits of LOC applications will not compromise quality of health care and patient safety. The use of LOC applications will contribute to the current trend of more selfreliance in health care, because general practitioners can perform tests immediately or even the patients themselves can do the test. Furthermore, LOC technology will contribute to the development of treatments specified to the patient's needs (personalized medicine). The use of LOC applications by health care professionals will increase if they are involved in the design and development of new devices that meet their needs. This report presents also the technology used in LOC applications, microfluidics. This technology provides the possibility to manipulate and handle fluids on microscale.

Overig

Grootte
891KB