Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven. Het doel is drieledig: de gezondheid van de bevolking te verbeteren, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten van de zorg te beheersen. Negen van deze initiatieven zijn door het ministerie van VWS, op voordracht van de zorgverzekeraars, aangewezen als 'proeftuinen'. Het RIVM gaat deze proeftuinen volgen in de Landelijke Monitor Populatiemanagement (LMP), om te zien welke resultaten worden behaald en waar dat door komt. Met die inzichten kunnen de initiatieven van elkaar leren en kunnen lessen worden getrokken voor het beleid. In dit ontwerprapport staat beschreven hoe de LMP zal worden uitgevoerd. Aan de proeftuinen nemen veelal eerstelijnszorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars deel. De proeftuinen voeren verschillende interventies uit, waarbij ze zich concentreren op de populatie in de betreffende regio en het daar aanwezige zorgaanbod. Deze regionale populatiegerichte aanpak wordt ook wel populatiemanagement genoemd. De LMP bevat een proces- en een uitkomstmonitor. De procesmonitor is gericht op de manier waarop de proeftuinen zijn vormgegeven, op de ervaringen van de verschillende betrokkenen en op welke factoren belemmerend of stimulerend werken voor het realiseren van de gewenste veranderingen. Hiervoor worden hoofdzakelijk interviews afgenomen. In de uitkomstmonitor wordt gemeten welke resultaten de proeftuinen behalen op de drie doelen gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten. Voor de uitkomstmonitor worden bestaande landelijke databronnen geanalyseerd. Daarnaast wordt een enquĂȘte uitgezet onder de populatie in de proeftuinregio's om informatie te verzamelen die niet uit deze bronnen te halen is. Begin 2015 volgt de eerste rapportage over de startfase van de proeftuinen en begin 2018 verschijnt de eindrapportage. Tussentijds zullen actualisaties worden uitgebracht.

Abstract

In the Netherlands, several initiatives have emerged that aim to rearrange health services and promote intersectoral collaboration at regional level. The three main goals are: to improve population health, to improve quality of care and to control health care costs. The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport designated nine of these initiatives as 'pioneer sites'. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) will monitor these sites within the Dutch Monitor Population Management (DMPM). The aim is to get insight into the implementation process and the achievements of the sites in terms of the three main goals. This should provide general lessons for the nine initiatives and for health policy. This report describes the design of the DMPM.

Each pioneer site includes primary care organizations, hospitals and a health insurer. The sites have defined a set of programs and interventions to achieve their goals, concentrating on the population and the suppliers of care in the region. As such, they resemble the ideas of population (health) management.

The DMPM contains two main parts: a process and an outcome evaluation. The process evaluation will focus on the organizational structure of the pioneer sites, on the experiences of participants and on the factors that hinder or stimulate achieving their goals. This part will be based on qualitative research. The outcome evaluation will focus on measuring the achievements in terms of population health, quality of care and health care costs. Existing national data sources will be used, complemented with a survey among the population in each pioneer site region.

The first report will be published at the beginning of 2015, describing the pioneer sites in their early stages. Early 2018, the second main report will show the results at follow-up. In the meantime, the DMPM will provide updates on a regular basis.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
772KB