Go to abstract

Samenvatting

Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om te bepalen welke impact het productieproces van een product heeft op het milieu. De analyse omvat alle stadia die nodig zijn om een product te produceren en te consumeren, dus vanaf het onttrekken van de benodigde grondstoffen tot en met de verwerking van afval. Het doel van een LCA is om alternatieven te vergelijken en 'hotspots' in het productieproces in kaart te brengen, zodat het productieproces kan worden geoptimaliseerd. Het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen hebben een LCA uitgevoerd van twee drinkwaterproductieprocessen: een conventionele en een alternatieve. Bij drinkwaterproductiebedrijven kunnen verschillende technieken worden ingezet om van oppervlaktewater en grondwater drinkwater te maken. De keuze van de technieken is afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater. Membraanfiltratie is een techniek waarmee kan worden geanticipeerd op schommelingen in de kwaliteit van het bronwater. Dit is van belang omdat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen uit oppervlaktewater naar verwachting in de toekomst onder druk staat. Membraanfiltratie is daardoor aantrekkelijk om voor drinkwaterproductie te worden gebruikt, alleen gaat deze techniek gepaard met een hoog energieverbruik. In deze LCA is onderzocht wat de invloed van dit energiegebruik is ten opzichte van de andere onderdelen van het drinkwaterproductieproces. Daarnaast is gekeken hoe dit verandert als alleen windenergie wordt gebruikt bij de productie in plaats van de standaardenergiemix van Nederland. Wanneer uitsluitend windenergie wordt gebruikt, lijkt membraanfiltratie niet slechter voor het milieu dan een conventioneel drinkwaterproductieproces. Deze uitkomst is sterk afhankelijk van de mate waarin de werkwijze van de leveranciers van de benodigde hulpstoffen duurzaam is.

Abstract

The RIVM and drinking water utility Oasen performed a life cycle assessment (LCA) of two alternative drinking water production schemes. The LCA provides insight in where in the production process the highest environmental impacts take place. An LCA covers the impact in the whole life cycle of a product or process. Thus from cradle (extraction of resources) to gate (produced product) or grave (disposal of product). In order to anticipate a changing quality of drinking water sources, using membrane filtration as a basis for the drinking water production could be attractive. However, this technique has a high energy demand. This LCA provides insight in the impact of that energy demand, compared to the impact of the other parts of the process. Furthermore, it is analysed how this impact changes when wind energy is used instead of the country mix. In that case, membrane filtration seems to have a comparable impact on the environment as the conventional alternative to produce drinking water. This result strongly depends on the production processes of the suppliers of substances required for the drinking water production.

Overig

Grootte
977KB