The link between extraintestinal infections and food. A literature study

The link between extraintestinal infections and food. A literature study

Go to abstract

Samenvatting

Extra-intestinale infecties zijn infecties die buiten de darmen ontstaan, vooral in urinewegen en de bloedbaan. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat extra-intestinale infecties door voedsel kunnen worden veroorzaakt. Een infectie kan dan ontstaan doordat bacteriën uit de ontlasting in de urinewegen terechtkomen.

Het RIVM zocht daarom in de wetenschappelijke literatuur of er een verband is. Daar zijn aanwijzingen voor, maar er is geen hard bewijs dat voedsel een directe oorzaak van deze infecties is.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM eerst gekeken welke ziekteverwekkers in Nederland het vaakst urineweginfecties en bloedbaaninfecties veroorzaken. De extra-intestinale pathogene E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) (ExPEC) bacterie blijkt de belangrijkste ziekteverwekker te zijn van deze twee soorten infecties. In de wetenschappelijke literatuur is daarom vooral gezocht naar een verband tussen infecties door deze bacterie en voedsel.

Het blijkt moeilijk te zijn om aan te tonen of bacteriën die urineweginfecties veroorzaken, uit voedsel komen. Daarvoor moet worden gekeken of de bacteriestam bij de mens hetzelfde is als in voedsel of landbouwdieren. Daarna moet worden onderzocht of mensen daadwerkelijk dit voedselproduct hebben gegeten voordat ze een extraintestinale infectie kregen. Het kost veel tijd en geld om dit soort onderzoek te doen.

Abstract

Extraintestinal infections are infections that arise outside the intestines, especially in the urinary tract and bloodstream. There is increasing evidence that food can cause extraintestinal infections. An infection can then arise because bacteria from the faeces have entered the urinary tract.

RIVM has therefore searched the scientific literature to see whether there is a connection. There are indications of this, but there is no hard evidence that food is a direct cause of these infections.

For this study, RIVM first looked into which pathogens most often cause urinary tract infections and bloodstream infections in the Netherlands. Extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) appears to be the most important pathogen for these two infections. Therefore, RIVM primarily searched the scientific literature for a link between infections caused by ExPEC and food.

It appears to be difficult to demonstrate whether bacteria that cause urinary tract infections come from food. To do this, it must be checked whether the bacterial strain found in humans is the same as in food or agricultural animals. It then needs to be investigated whether people actually ate this food product before developing an extra-intestinal infection. This kind of research takes a lot of time and money.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
388 kb