Samenvatting

6 Groepen van 50 vrl. en 50 mnl. ratten werden gedurende 2,5 jaar gevoerd met SSP-Tox standaard dieet of een SSP-Tox speciaal dieet waaraan varkensvlees was toegevoegd dat geautoclaveerd of bestraald was. Tussen de 5 proefgroepen - controle geautoclaveerd, geautoclaveerd, controle bestraald, hoog bestraald en laag bestraald - werden geen verschillen in groei, voedselopname en sterfte geconstateerd. Biochemisch onderzoek van serum en urine leverde geen effecten op die aan de behandeling konden worden toegeschreven. De enige afwijking op de orgaangewichten was een toename van het schildkliergewicht van de 5 proefgroepen. Bij macros- copisch onderzoek van de geseceerde ratten aan het einde van de proef en van de intercurrent gestorven dieren werden geen afwijkingen gevonden die aan de behandeling kunnen worden toegeschreven. De histopathologische verandering die in de proefgroepen werd gezien, werd ook in de controle- groep waargenomen.

Overig

Grootte
1016KB