Go to abstract

Samenvatting

Cognitieve gedragstherapie (CGT) in de gespecialiseerde verslavingszorg kan de gezondheid van mensen met een alcoholverslaving verbeteren. Per persoon die een CGT-traject doorloopt zijn de baten over een periode van tien jaar 10.000 tot 14.000 euro. Deze baten komen voort uit minder ziekte en sterfte, een betere kwaliteit van leven en een hogere arbeidsproductiviteit. Maar er zijn ook baten vanwege minder verkeersongevallen en minder criminaliteit, waarvoor dus ook minder inzet van politie en justitie nodig is. GGT is ook effectief bij de behandeling van jongeren met een cannabisverslaving. Per persoon die een CGT traject doorloopt zijn de baten circa 9.700 - 13.000 euro. Hier komen de netto baten voort uit een verbeterde gezondheid, een betere kwaliteit van leven, minder schooluitval en een hoger inkomen voor de cliënten die de behandeling succesvol hebben afgerond. Dit blijkt uit de zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) van CGT-behandelingen voor alcohol en cannabisverslaving. Bij de berekening van de baten is ingecalculeerd dat cliënten de behandeling soms voortijdig stoppen of na een succesvolle behandeling kunnen terugvallen in hun verslavingsgedrag. De baten van verslavingszorg zijn ook bij de meest voorzichtige berekeningen positief. Een groot aantal mensen met een alcohol- of cannabisstoornis wordt momenteel nog niet door de verslavingszorg bereikt. Enkele honderdduizenden zijn verslaafd aan alcohol en enkele tienduizenden jongeren aan cannabis. Het stigma op verslaving is groot en de drempel om gespecialiseerde hulp te zoeken is voor veel mensen hoog. Het onderzoek laat zien dat de samenleving erbij gebaat is als meer mensen de zorg weten te bereiken. Dat zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door professionals te scholen die met potentiële cliënten in contact komen, zoals de huisarts, de schoolarts, het wijkteam en medewerkers van de spoedeisende hulp. De MKBA's zijn uitgevoerd onder leiding van het RIVM. Met een MKBA zijn cognitieve gedragstherapieën in de gespecialiseerde verslavingszorg doorgerekend: één tegen alcoholverslaving en één tegen cannabisverslaving bij jongeren.

Abstract

Cognitive Behavioral Therapy (CGT) in specialized addiction care centers has the potential to improve health of people with alcohol addiction. Per person treated with CGT, these benefits accumulate to about 12,000 euro (range 10.000 - 14.000 euro). These profits originate from improved health and less mortality, improved quality of life and higher productivity. A decrease in the number of persons with an alcohol addiction will also lead to lower costs for police and justice following from less criminal activities.

CGT is effective as well as treatment for adolescents with cannabis addiction. Per person treated with CGT, societal benefits accumulate to about 11.000 euro (range 9.700 - 13.000 euro). Here, the net benefits arise from improved health, improved quality of life, reduced early school leaving and higher incomes for those clients who have successfully participated in CGT in addiction care.

These findings stem from social cost-benefit analyses (SCBA) of CGT treatment for alcohol and cannabis addiction. Early withdrawal from treatment and the possibility of relapse to addictive behaviour have been taken into account in the calculations. Even in the most conservative calculations, the societal benefits of CGT remain positive.

A considerable number of people with an alcohol or cannabis addiction currently do not receive addiction care. Some hundreds of thousands persons in the Netherlands suffer from alcohol dependency, while some tens of thousands adolescents suffer from cannabis addiction. Addiction is frequently associated with a stigma and many people experience barriers to seek specialized help. This study shows that society will benefit from an increase in people treated with CGT in specialized addiction care. Such an increase in number of people treated could for instance be realized by educational programs for professionals who come across people with dependency problems, such as general practitioners, professionals working in emergency care and youth care.

This appears from a study led by RIVM. Enhancing the uptake of CBT in specialized addiction care centers has been modeled using the SCBA approach. Two SCBA's were performed: one with respect to alcohol addiction and the other regarding cannabis addiction among adolescents.

Overig

Grootte
0MB