Samenvatting

Het rapport beschrijft een nieuw multimedia boxmodel: SIMPLESINGH, een uitbreiding van het bestaande spreadsheet model SIMPLESAL. Het model kent in totaal 14 compartimenten (boxen), waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het belangrijkste bezwaar van de modellen van het z.g. "Mackay-type", waarin de mulieucompartimenten als ruimtelijk homogeen worden beschreven. SIMPLESINGH is een integraal model, waarin de als gevolg van een bepaalde emissie te verwachten blootstellingsconcentraties worden geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende milieuchemische processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia, omzetting in de verschillende compartimenten. SIMPLESINGH combineert de voordelen van de "Mackay-achtige" modellen (integrale beschrijving van het milieu, algemene toepasbaarheid voor verschillende stoffen en eenvoud) met die van de veel complexere ruimtelijke mono-compartimentale milieumodellen (beschrijving van reeele milieu--situaties). SIMPLESINGH biedt mogelijkheden voor het simuleren van reeele milieusituaties op locale, regionale en mondiale schaal.

Overig

Grootte
0MB