Importance of reporting side effects of medicines in elderly people : Possibilities and limitations

Importance of reporting side effects of medicines in elderly people : Possibilities and limitations

Go to abstract

Samenvatting

Specialisten in ouderengeneeskunde vinden het belangrijk dat kennis wordt verzameld over bijwerkingen van medicijnen bij ouderen. Deze kennis kan worden gebruikt om deze kwetsbare groep mensen optimaal te behandelen, en daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Bij het Bijwerkingencentrum Lareb worden echter maar weinig bijwerkingen door het gebruik van medicijnen bij ouderen gemeld. Hierdoor blijft de kennis over bijwerkingen bij ouderen beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Bijwerkingencentrum Lareb. Ruim een miljoen mensen van 65 jaar of ouder gebruikt vijf of meer medicijnen, ook wel polyfarmacie genoemd. Als mensen ouder worden, treden allerlei veranderingen op in het lichaam die invloed kunnen hebben op de werking en bijwerkingen van medicijnen. De combinatie van lichamelijke veranderingen en polyfarmacie leidt mogelijk tot andere bijwerkingen bij ouderen. Voordat medicijnen op de markt mogen worden gebracht, worden ze uitgebreid onderzocht op werking en bijwerkingen. Dit wordt vaak bij relatief jonge en gezonde volwassenen onderzocht, en in veel mindere mate met oudere personen. Na de markttoelating worden bijwerkingen maar in zeer beperkte mate gemeld door bewoners van verpleeghuizen en hun zorgverleners. Het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelden en testten een methode om bijwerkingen bij ouderen in het verpleeghuis systematisch in kaart te brengen. Het aantal verpleeghuizen en specialisten in ouderengeneeskunde dat meedeed was echter te laag om een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van de methode. Wel werd duidelijk dat het melden van bijwerkingen bij verpleeghuisbewoners gestimuleerd moet worden. Dat kan bijvoorbeeld door het bewustzijn hierover te vergroten en het melden beter in te passen in het werkproces van de zorgverleners in verpleeghuizen.

Abstract

According to specialists in geriatric medicine it is important to collect information on side effects of medicines in elderly people. This knowledge can be used to treat this vulnerable group of people optimally, thus improving their quality of life. However, the Netherlands Pharmacovigilance Centre (Lareb) receives very few reports on the side effects of the use of medicines in elderly people. This means that knowledge of side effects in elderly people continues to be limited. This has been shown by a study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Lareb.

More than a million people aged 65 and over take five or more medicines; this is known as polypharmacy. As people grow older, all sorts of changes occur in their bodies which can influence the action and the side effects of medicines. In elderly people, the combination of changes in the body and polypharmacy may lead to other side effects.

Before medicines can be put on the market, they are extensively tested for their efficacy and side effects. These tests are often carried out in relatively young and healthy adults, and only to a much lesser extent in older people. After the medicines have been marketed, only very few reports of side effects are made by residents of nursing homes and their care providers.

RIVM and Lareb have developed and tested a method to systematically document side effects in elderly people in nursing homes. However, the number of nursing homes and specialists who participated was too low to draw any definite conclusions about the viability of the method. What is clear, however, is that the reporting of side effects experienced by residents of nursing homes must be stimulated. This could be achieved by raising awareness of this subject and by including it in the work processes of care providers in nursing homes.

Overig

Grootte
694KB