Go to abstract

Samenvatting

Net als in de voorgaande jaren benaderen burgers de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) wat milieu en gezondheid betreft vooral vanwege klachten over het binnenmilieu. De meldingen zijn meestal afkomstig van bewoners van huurwoningen. Bezorgdheid wordt ook als klacht geregistreerd. Als grootste boosdoeners van de klachten over het binnenmilieu worden schimmels, vocht, plaagdieren en gebrekkige ventilatie aangewezen. Dit blijkt uit een analyse door het RIVM van de gegevens over de ruim negen duizend meldingen die alle GGD'en in Nederland in 2011 en 2012 hebben geregistreerd. De meest genoemde melding (33 procent) komt van mensen die zich zorgen maken over zaken die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, zowel in het binnenmilieu als in de omgeving. Deze bezorgdheid betreft vooral de gevolgen van asbest en schimmels. Klachten van het ademhalingsstelsel (19 procent) en hinder (10 procent), zoals geur- en geluidhinder, komen op de tweede en derde plaats van de gemelde gezondheidseffecten. De in 2011 en 2012 genoemde klachten verschillen niet wezenlijk van de eerste drie inventarisaties (2004-2010): zowel het totale aantal, de typen en de bijbehorende percentages komen sterk overeen. Wel is duidelijk dat het aantal meldingen over asbest bij de GGD is toegenomen door (nieuws over) asbestincidenten in de onderzochte periode.

Abstract

The RIVM has analysed the data of over nine thousand environmental health enquiries registered by the Dutch municipal health authorities (GGDs) in 2011 and 2012. As in previous years, the issue that led to the most environmental health complaints reported by the public was the indoor environment, particularly that of rented accommodation. Most complaints about the indoor environment pertain to mould, dampness, vermin and inadequate ventilation. The majority of enquiries (33 percent) were related to concerns that conditions in the indoor or outdoor environment could lead to health effects. These concerns particularly applied to the health effects associated with asbestos and mould. Respiratory complaints (19 percent) and annoyance (10 percent) due to, for example, odour or noise pollution were the second and third most mentioned health complaints, respectively. The complaints registered in 2011 and 2012 do not differ substantially, either in number, type or percentage of total complaints, from the results of the previous three surveys (2004-2010). Noteworthy is an increase in the number of enquiries about asbestos owing to the occurrence of a number of asbestos incidents and the media reporting thereof in the period under investigation.

Overig

Grootte
570KB