Go to abstract

Samenvatting

In deze technische rapportage staat de methoden beschreven waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking. Dit om de uitstoot in internationaal verband goed onderbouwd te rapporteren, in het kader van bijvoorbeeld het Kyoto-protocol en de EU Emissieplafonds (NEC). Doelgroep voor deze rapportage zijn de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch PRTR for the reporting of greenhouse gas (GHG) emissions under UNFCCC, Kyoto Protocol, EU Monitoring Mechanism Regulation (MMR) and EU Effort Sharing Decision (ESD) and for international reporting obligations of other pollutants under CLRTAP and the NEC Directive

Overig

Grootte
1.8MB