Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of KCB on 10-11 October 2022

Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of KCB on 10-11 October 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft het zogeheten gamma- en neutronendosistempo bij kerncentrale Borssele (KCB) gemeten. Dit is op twee dagen gedaan op twee locaties op het terrein van de centrale. De metingen geven aan dat er in deze korte meetsessie geen toegevoegde neutronen- en gammadosis aan de terreingrens van KCB te zien is.

Het neutronendosistempo was zeer laag. Het was zelfs vergelijkbaar met een achtergrondmeting op het RIVM-terrein. Het gammadosistempo was ook laag en kwam zeer goed overeen met het jaargemiddelde in 2021.

De metingen zijn is in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gedaan. Doel is te meten wat het gamma-en neutronendosistempo is dat KCB aan de natuurlijke waarde in de omgeving (achtergrondwaarde) toevoegt.

Abstract

The RIVM measured the so-called neutron and gammadoserate at nuclear power plant Borssele (KCB). This was carried out on just two days on two locations on the KCB boundary. The RIVM measurements indicate that during the 2-day measurement period there is no additional neutron and gamma doserate at the boundary of KCB.

The neutron dose rate was very low. It was even comparable to a background measurement on the RIVM premises in Bilthoven.The gamma dose rate measured was very low too and coincided very
well with the yearly average in 2021.

RIVM was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to conduct these measurements. The aim was the measurement of the gamma and neutron dose rates that KCB adds to the local background.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
777 kb