The Dutch government’s €85-billion spend and its environmental impact. Support for choosing focus for Sustainable Public Procurement (SPP)

The Dutch government’s €85-billion spend and its environmental impact. Support for choosing focus for Sustainable Public Procurement (SPP)

Go to abstract

Samenvatting

Van dit rapport is een herziene versie gemaakt: nummer 2021-0219 (december 2021)

In de overgang naar een circulaire economie wil de Nederlandse overheid ook zelf het milieu minder belasten. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in welke producten en diensten die de overheid inkoopt veel impact op het milieu hebben. Het RIVM heeft daarom uitgezocht hoeveel overheidsorganisaties in totaal uitgeven, aan welke producten en diensten en wat de milieu-impact daarvan is. Dit is gedaan voor 2019. Met de informatie kan de overheid gericht keuzes maken om de milieu-impact te verkleinen.

De Nederlandse overheid heeft in 2019 voor 85 miljard euro producten en diensten ingekocht. Dit is 15 procent van de totale inkoop van producten en diensten in Nederland. De klimaatimpact hiervan is zo’n 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk: zo’n 22 mega ton CO2-equivalenten. Behalve naar de klimaatimpact is naar nog twee thema’s gekeken: het landgebruik dat nodig is om producten te maken, het gebruik van grondstoffen, en de impact op het klimaat. De inkoop van de overheid omvat zo’n 23 procent van het grondstoffenverbruik en 9 procent van het landgebruik van alle inkoop in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat de overheid via haar inkoop ook zelf een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie, de transitie naar een Circulaire Economie én, via landgebruik in de keten, het terugdringen van Biodiversiteitsverlies.

Bij dit onderzoek is niet alleen gekeken naar milieu-impacts van het gebruik van producten en diensten in Nederland, maar naar impacts in de hele keten die nodig is om het product of de dienst te leveren: de productie, het transport, het gebruik en de verwerking tot afval. Daarvoor vinden dus emissies en impacts plaats in de hele wereld.

De milieueffecten verschillen sterk per productgroep. Met de aanleg en het onderhoud van gebouwen en wegen blijkt de bouw veel effect te hebben op alle drie de thema’s. De productgroepen energie en transport hebben veel effect op het klimaat. Wat betreft landgebruik draagt catering veel bij. Op het grondstoffenverbruik hebben onder andere machinerie en elektronica veel effect.

Het RIVM heeft dit overzicht in samenwerking met de adviesbureaus Metabolic en Purfacts gemaakt. Zij hebben gekeken naar de inkoop van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, scholen, academische ziekenhuizen en speciale-sectorbedrijven. Ontwikkelen van de methode stond centraal.

Abstract

In the transition to a circular economy, the Dutch government is committed to reducing its environmental burden. To this end, it is necessary to know which of the products and services the Dutch government procures have a large impact on the environment. RIVM has therefore investigated the total expenditure of Dutch government organisations for 2019, the products and services it was spent on and their environmental impact. This information can help the government make informed choices and thus reduce its environmental impact.

In 2019, the Dutch government procured products and services to the tune of €85 billion, 15% of the total amount spent on products and services in the Netherlands. The related impact on climate change is around 18% of the overall Dutch carbon footprint: approximately 22 megatonnes.

The use of products and services in the Netherlands has an environmental impact, as do their production, transport and processing to waste worldwide. Environmental impact is expressed in three themes: the land use required to produce, use and dispose products, the use of raw materials and the impact on climate change. About 23% of the raw materials and 9% of the land use due to consumption in the Netherlands can be attributed to the Dutch government’s procurement activities.

The environmental effects vary greatly according to product group. The construction and maintenance of buildings and roads is an important product group for all three themes. The product groups energy and transport have considerable impact on climate change, catering is responsible for the use of a great deal of land and the construction of machinery and electronics requires large quantities of raw materials.

RIVM, in cooperation with the consultancies Metabolic and Purfacts, looked into the procurement of the central government, provinces, municipalities, water boards, schools, academic hospitals and special sector companies. All the purchases made by these public sector agencies have been categorised in 12 product groups, such as construction, transport & mobility, catering and energy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2592 kb