Een onderdeel van preventie van onbedoelde zwangerschappen is aandacht voor relaties en seksuele vorming op scholen. Scholen kunnen met behulp van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit meer en structureel aandacht geven aan relationele en seksuele vorming. Deze regeling had een positief effect op het onderwijs rondom dit thema op middelbare scholen die ervan gebruikmaakten.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.