Een onderdeel van preventie van onbedoelde zwangerschappen is aandacht voor relaties en seksuele vorming op scholen. Scholen kunnen met behulp van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit meer en structureel aandacht geven aan relationele en seksuele vorming. Deze regeling had een positief effect op het onderwijs rondom dit thema op middelbare scholen die ervan gebruikmaakten.