Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport geeft de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het milieu in Nederland verricht door vier organisaties in 1998. De jaargemiddelde totale alfa- en beta-activiteitsconcentratie in luchtstof in Bilthoven was 0,0812 en 0,398 mBq4m-3. De jaargemiddelde activiteitsconcentratie in luchstof van de nucliden 7Be, 137Cs en 210Pb was respectievelijk 4020 1,26 en 325 uBq4m-3. De jaarlijkse totale alfa- en beta-activiteit in depositie in Bilthoven bedroeg 31,1 en 106 Bq4m-2. De jaarlijkse totale activiteit van de nucliden 3H, 137Cs, 7Be, 210Pb en 210Po in depositie bedroeg respectievelijk 1200, 0,60, 1840, 163 en < 16 Bq4m-2. Het omgevingsdosisequivalenttempo, gemiddeld over het jaar en over Nederland, was 75,2 nSv4h-1. De jaargemiddelde 3H-concentratie in oppervlaktwater was lager dan 10,5 Bq4L-1 en van rest beta lager dan 82 mBq4L-1. De jaargemiddelde activiteit van 137Cs in zwevend stof in oppervlaktewater was lager dan 27 Bq4kg-1. De jaargemiddelde activiteitsconcentratie in zeewater van 3H lag tussen 0,6 en 4,9 Bq4L-1 en van rest beta tussen 43 en 45 mBq4L-1. Typische waarden die in drinkwater gevonden worden zijn 1-10 Bq4L-1 voor 3H-activiteit en 0,1-1 Bq4L-1 voor totaal 5- en rest beta-activiteit. Al deze waarden zijn vergelijkbaar met de waarden in voorgaande jaren. Voedsel werd gemeten als het vermoeden bestond dat het een abnormale hoeveelheid radioactiviteit bevatte. Slechts in 1 monster paddestoelen overschreed de activiteit de norm van 600 Bq4kg-1 voor cesium afkomstig van Tsjernobyl. Uit de vergelijking van het Nederlandse meetprogramma met de "recommendation of the CEC on the application of article 36 of the Euratom Treaty" blijkt dat het programma hiermee niet in volledige overeenstemming is.

Abstract

This report presents the results of radioactivity measurements in the environment in the Netherlands carried out by four organisations in 1998. The yearly averaged gross alfa- and gross beta-activity concentrations in air dust in Bilthoven were 0.0812 and 0.398 mBq4m-3, respectively. The yearly averaged activity concentrations in air dust for the nuclides 7Be, 137Cs and 210Pb were 4020, 1.26 and 325 uBq4m-3, respectively. The yearly total gross alfa- and gross beta-activities deposited in Bilthoven were 31.1 and 106 Bq4m-2, respectively. The yearly total activities of the nuclides 3H, 137Cs, 7Be, 210Pb and 210Po in deposition were 1200, 0.60, 1840, 163 and <16 Bq4m-2, respectively. The ambient dose equivalent rate averaged across the country over the year was 75.2 nSv4h-1. The yearly averaged activity concentration in surface water for 3H was less than 10.5 Bq4L-1 and for residual beta less than 82 mBq4L-1. The yearly averaged activity of 137Cs in suspended solids in surface water was less than 27 Bq4kg-1. In sea water yearly averages for 3H varied between 0.6 and 4.9 Bq4L-1 and for residual 5 between 43 and 45 mBq4L-1. Typical activities found in drinking water were 1-10 Bq4L-1 for 3H activity and 0.1-1 Bq4L-1 for gross beta and residual beta activity. All these values are comparable to those of previous years. Food was measured when suspected of having an abnormal level of radioactivity. Only in one sample of mushrooms the limit of 600 Bq4kg-1 for cesium from Chernobyl was exceeded. Comparison of the Dutch monitoring programme with the recommendation of the CEC on the application of Article 36 of the Euratom Treaty shows that it is not in full compliance with the recommendation.

Overig

Grootte
1.03MB