Go to abstract

Samenvatting

Zuivelproducten, (fris)dranken, banket en zoetwaren dragen het meeste bij aan de hoeveelheid toegevoegde suikers die mensen dagelijks binnenkrijgen. Het RIVM onderzoekt, in opdracht van het ministerie van VWS, hoe de suikergehalten in voedingsmiddelen zich in de komende jaren ontwikkelen. Hiervoor is nu eerst in kaart gebracht wat het suikergehalte van diverse productcategorieƫn is. Deze 'nulmeting' maakt het mogelijk om te kijken in hoeverre fabrikanten erin slagen om het gehalte aan toegevoegde suiker in producten in de komende jaren stapsgewijs te verlagen. Aanleiding voor de nulmeting is het 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling', dat de minister van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering begin 2014 hebben getekend en loopt tot 2020. Daarin is afgesproken de gehalten aan zout, (verzadigd) vet en energie (suiker, vet) in voedingsmiddelen te verlagen. De nulmeting is uitgevoerd bij productgroepen die meer dan drie procent bijdragen aan de dagelijkse inname van suikers in Nederland. Behalve zuivelproducten, (fris)dranken en banket en zoetwaren zijn dit broodbeleg, brood- en graanproducten, en bewerkte groenten en fruit. Het betreft producten die niet uitsluitend van nature aanwezige suikers bevatten. Binnen de productgroepen is aangegeven welke producten veel of weinig suiker bevatten. Bij de producten met een hoog suikergehalte, zoals zuivel waar suiker aan is toegevoegd, zijn immers aanpassingen mogelijk. De resultaten van de nulmeting kunnen door de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt worden bij het maken van (sectorbrede) afspraken om het suikergehalte in voedingsmiddelen te verlagen.

Abstract

Dairy products, soft drinks, pastry and sweets contribute most to daily intake of added sugars. RIVM is commissioned by the Dutch ministry of Health to investigate the development in sugar contents of foods. In order to monitor changes in sugar contents of several food groups, reference values have been determined. These reference values can be used to monitor whether food producers succeed in gradually lowering the added sugar content of foods in the coming years. The reason for establishing the reference values is the 'Agreement for Improvement of Food Composition', 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling', signed by the minister of Health and representatives of the food industry, retail and the hospitality and catering sector, in January 2014, and valid until 2020. Signing parties commit to lowering the levels of salt, (saturated) fat, and energy (sugar, fat) in foods. The reference point is established for food groups that contribute more than 3% to the daily intake of sugars in the Netherlands. Except dairy products, soft drinks, pastry and sweets, also sweet sandwich fillings- and spreads, bread and cereal products, and processed fruit and vegetables comply to these criteria. Food groups that contain only naturally occurring sugars were excluded. Within food groups, products with high and low sugar contents are identified. For many products with higher values, e.g. dairy foods with added sugar, the sugar content can be decreased. The reference values in this report can be of use for the food industry, when sector agreements to lower the amount of added sugar within foods are made.

Resterend

Grootte
627KB