Go to abstract

Samenvatting

In 2012 was er een grote kinkhoestepidemie in Nederland. Het betrof voornamelijk kinderen tussen 0 en 2 maanden oud, kinderen van 8 jaar en ouder, en volwassenen. Het aantal kinkhoestmeldingen was in de eerste helft van 2013 laag. De uitbraak van de bof die eind 2009 begon, is in 2013 verminderd, al verspreidt het virus zich nog wel in Nederland. Daarnaast is er sinds mei 2013 een uitbraak van mazelen in Nederland, vooral onder orthodox-gereformeerden met een lage vaccinatiegraad. Verwacht wordt dat de uiteindelijke omvang van deze uitbraak groter zal zijn dan de vorige in 1999/2000. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van het RIVM over de mate waarin ziekten voorkomen waartegen gevaccineerd wordt via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), en de ontwikkelingen daarin. Het geeft ook inzicht in de vaccins die zijn gebruikt en welke bijwerkingen daarbij optraden. Ontwikkelingen over nieuwe vaccins, die eventueel in de toekomst in het RVP worden opgenomen, zijn ook beschreven. Doordat de vaccinatiegraad al vele jaren hoog is, krijgen weinig mensen de ziekten waartegen via het RVP wordt gevaccineerd. Het vaccinatieprogramma is bovendien veilig, waarbij er relatief weinig bijwerkingen voorkomen die doorgaans niet ernstig van aard zijn. Wel blijft voor een optimaal vaccinatieprogramma continue monitoring van effectiviteit en bijwerkingen nodig. Andere ontwikkelingen Uit het overzicht blijkt ook dat er tijdens de eerste weken van de mazelenepidemie ook een kleine uitbraak van rodehond heeft plaatsgevonden op een orthodox-gereformeerde school. Dit veroorzaakte het grootste aantal zieken door rodehond sinds 2004/2005. In Syrië en Israël is het poliovirus verspreid. In Nederland zijn er tussen medio 2012 tot 1 november 2013 geen gevallen van polio gemeld. Verder zijn er in 2013 in Europese landen enkele gevallen van meningokokken C gerapporteerd onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). In Nederland is dat onder mannen die tot deze risicogroep kunnen behoren niet gemeld. Effectiviteit pneumokokkenvaccin Uit onderzoek naar de effectiviteit van het pneumokokkenvaccin blijkt dat het vaccin evenveel bescherming biedt als het aantal prikmomenten wordt verlaagd. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om minder prikken in het prikschema op te nemen.

Abstract

2012, a large pertussis outbreak occurred in the Netherlands. The highest incidences were among infants aged 0-2 months, children of eight years and older, adolescents and adults. The number of pertussis notifications in the first six months of 2013 was found to be low. The mumps outbreak that started among students in late 2009 diminished in 2013, but there are still indications of endemic transmission. In addition, an outbreak of measles started in May 2013 among the Reformed Orthodox population, who have low vaccine coverage. The outbreak is expected to continue with a final size that may exceed that of the 1999/2000 outbreak. This information is included in this annual report of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) which gives an overview of how often diseases included in the National Immunisation Programme (NIP) occur and presents developments in the NIP. The report also indicates which vaccines are used and which adverse events were reported after vaccination. Developments with regard to potential target diseases for vaccines are also included. The participation level in the NIP has been high for many years, resulting in low incidences of most target diseases. The programme is also safe with relatively few side effects reported, and these are usually mild and transient. For an optimal programme, continuous monitoring of effectiveness and safety remains necessary. Other developments During the first weeks of the measles epidemic in June 2013, a small and restricted rubella outbreak was identified at an Orthodox school. This was the largest rubella outbreak since 2004/2005. In Syria and Israel, respectively, cases of poliovirus and the transmission of poliovirus were identified in 2013. In 2012 and 2013 (at 1 November), no cases of poliomyelitis were reported in the Netherlands. In June 2013, a meningococcal C outbreak among men who have sex with men (MSM) was reported in Europe. No meningococcal serotype C cases among men that may belong to this risk group were reported in the Netherlands. Effect of pneumococcal vaccine Research showed that the protection of the pneumococcal vaccine is similar in a schedule with a reduced number of doses compared to the current schedule. Therefore, the Dutch Health Council advised on 27 November 2013 in favour of a schedule with a reduced number of doses.

Overig

Grootte
5.04MB