Go to abstract

Samenvatting

In Nederland is de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) hoog, waardoor weinig mensen de ziekten krijgen waartegen zij worden ingeënt. Alleen de deelname aan de vaccinatie van meisjes tegen het humaan papillomavirus (HPV) ligt lager. Na de vaccinaties komen weinig ernstige bijwerkingen voor. Bijwerkingen die gerapporteerd worden zijn doorgaans niet ernstig van aard zijn. Continue monitoring is nodig om een optimaal vaccinatieprogramma te behouden. Wijzigingen in het vaccinatieschema in 2014-2015 Sinds januari 2014 is de vaccinatie tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, teruggebracht naar twee prikken. De vaccinatie wordt aan alle twaalfjarige meisjes aangeboden. Ontwikkelingen voor RVP-ziekten Door de uitbreiding van het pneumokokkenvaccin met drie typen in 2011 is het aantal kinderen gedaald dat van deze drie typen ziek werd. Deze daling was ook te zien onder volwassenen, die mogelijk indirect door de vaccinatie van kinderen zijn beschermd.Kinkhoest nam in 2014 weer toe na een daling in 2013. Het aantal zieken was minder hoog dan tijdens de epidemie in 2012. De bof kwam weinig voor in 2014, al steeg het aantal meldingen weer in de eerste maanden van 2015. De meeste mazelengevallen zijn in de eerste twee maanden van 2014 gerapporteerd, aan het einde van de epidemie die in 2013 begon. De mazelen kwam voor in gebieden waar mensen zich om religieuze redenen vaak niet laten vaccineren. Er zijn geen gevallen van polio gemeld. Vorig jaar waren de controles op polio geïntensiveerd in regio's in Nederland waar vluchtelingen worden opgevangen. Dit betrof vluchtelingen uit enkele niet-Europese landen waar het aantal poliogevallen was gestegen, zoals Syrië. Aangezien polio in die landen in 2014 minder voorkwam zijn de controles tot een normaal niveau teruggebracht. Ontwikkelingen voor toekomstige RVP-kandidaten De Gezondheidsraad kan de minister adviseren om het aantal ziekten die onder het RVP vallen uit te breiden. Het RIVM houdt in de gaten hoe ziekten die hiervoor in aanmerking komen, zich ontwikkelen. In 2014 kwamen uitzonderlijk weinig infecties met het rotavirus voor. Ook daalde het aantal zieken door meningokokken serogroep B. Het aantal mensen met het waterpokken, gordelroos en hepatitis A is de afgelopen jaren stabiel gebleven.

Abstract

In the Netherlands, participation in the National Immunisation Programme (NIP) is high, resulting in low incidences of most diseases included in the NIP. Yet coverage for vaccination against human papillomavirus (HPV) in girls is lower. Only a few severe adverse events following immunisation occurred. Reported adverse events are mostly mild and transient. Continuous monitoring of effectiveness and safety is necessary for the programme to remain optimal.

Changes in the vaccination schedule in 2014-2015
Since 2014, girls have been receiving a reduced number of doses against human papillomavirus (HPV). Two doses of HPV vaccine are offered to 12-year-old girls.

Developments for diseases included in the NIP
The switch to the 10-valent pneumococcal vaccine (PCV10) in 2011 reduced the number of invasive pneumococcal diseases caused by the additional PCV10 serotypes in the vaccinated age groups. A decrease in the incidence of IPD caused by the additional PCV10 serotypes was also seen in the adult age groups, which is probably due to indirect protection. The incidence of pertussis increased in 2014 after a lower incidence in 2013, but was somewhat lower than during the epidemic year 2012. The incidence of mumps was low in 2014, but a resurgence of mumps and an endemic transmission were encountered in the first few months of 2015. The majority of the measles cases reported in 2014 belonged to the measles epidemic in the Bible Belt, which started in 2013.
No cases of polio were reported. The environmental routine surveillance, which was intensified in the region where refugees were first cared for in 2013, was changed to routine level again in April 2015.

Developments for future NIP candidates
The Health Council could advise the Dutch Minister of Health, Welfare and Sports on expansion of the NIP. The National Institute for Public Health and the Environment in the Netherlands (RIVM) investigates developments in potential future NIP candidates. In 2014, the rotavirus season was exceptionally low. A decrease in meningococcal serogroup B disease was seen in 2014. Incidences of varicella zoster virus and hepatitis A remained stable over the previous years.

Resterend

Grootte
6.9MB