Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: Surveillance en ontwikkelingen in 2018-2019

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: Surveillance en ontwikkelingen in 2018-2019

Go to abstract

Samenvatting

In 2018 zijn ongeveer 880.000 kinderen van 0 tot 19 jaar gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In totaal ontvingen zij 2.266.000 vaccinaties. De daling in deelname aan het RVP die sinds 2014 was te zien, is tot stilstand gekomen. Net als in voorgaande jaren waren er in 2018 weinig meldingen van Haemophilus influenzae type b (Hib; 43), meningokokken-C (3), difterie (2), tetanus (1), rodehond (0) en polio (0). Het aantal meldingen van bof was iets hoger (73 versus 46 in 2017); het aantal meldingen van kinkhoest bleef onverminderd hoog (4897). In 2018 overleed een jonge zuigeling aan kinkhoest, en begin 2019 een zuigeling en een ongevaccineerde oudere patiƫnt. Het aantal gevallen van mazelen nam toe van 24 in 2018 tot 45 in de eerste helft van 2019. In juni 2019 begon een lokale uitbraak van mazelen in Urk, een gemeente met relatief weinig gevaccineerde mensen. De uitbraak is inmiddels voorbij. Het aantal mensen met pneumokokkenziekte door een serotype dat in het vaccin zit bleef erg laag (1 kind jonger dan 5 jaar). Wel hebben wat meer mensen pneumokokkenziekte gekregen door serotypes die niet in het vaccin zitten (70 kinderen jonger dan 5 jaar in winterseizoen 2018/2019 ten opzichte van 46 in 2017/2018). Door een stijging van het aantal gemelde meningokokkenziekte type W sinds 2015 is in 2018 de MenACWY-vaccinatie ingevoerd. In de eerste zes maanden van 2019 daalde het aantal meldingen van meningokokkenziekte type W (39). Alleen bij mensen die ouder zijn dan 80 was deze daling niet te zien. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat de eerste vaccinatie van een baby kan worden uitgesteld wanneer de moeder tegen kinkhoest is gevaccineerd tijdens de zwangerschap. Het aantal vaccinaties voor de baby kan hierdoor worden teruggebracht van drie naar twee. De vaccinatie voor zwangeren start in december 2019. Het ministerie van VWS heeft op advies van de Gezondheidsraad besloten om de HPVvaccinatie ook voor jongens aan te bieden en de leeftijd van vaccinatie te verlagen van 12 naar 9 jaar. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om ongevaccineerde jongens en meisjes de vaccinatie tot en met 26 jaar nog aan te bieden.

Abstract

In 2018 some 880,000 children aged 0 to 19 were vaccinated under the National Immunisation Programme (NIP). These children received 2,266,000 vaccinations in total. The decline in NIP participation observed since 2014 has ceased.

As in previous years, the number of notified cases in 2018 was low for Haemophilus influenzae type b (Hib, 43), meningococcal serogroup C (3), diphtheria (2), tetanus (1), rubella (0), and polio (0). The number of notifications of mumps was slightly higher (73 versus 46 in 2017) and the number of pertussis notifications remained high (4897). In 2018, one infant died of pertussis and early in 2019, one infant and one unvaccinated elderly patient also died due to pertussis. The number of notified measles cases increased to 24 in 2018 and 45 in the first six months of 2019. In June 2019, a local measles outbreak started in Urk, a municipality with a low vaccination coverage. The outbreak is now over.

The number of people with pneumococcal disease caused by a vaccine serotype remained very low (1 child <5 years-old). There is, however, a slight rise in the number of cases of pneumococcal disease caused by serotypes not included in the pneumococcal vaccine. (70 children <5 years-old in winter season 2018/2019 compared to 46 in 2017/2018). Due to an increase in meningococcal serogroup W disease since 2015, MenACWY vaccination has been implemented in 2018. In the first six months of 2019, the number of notified meningococcal serogroup W disease cases decreased (39). A reduction or stabilisation was observed in all age groups except for people 80 years old and over.

The Health Council recommended that an infant's first pertussis-containing vaccination can be postponed and the number of vaccinations reduced from three to two, if a mother is vaccinated against pertussis during pregnancy. Maternal pertussis vaccination will start in December 2019.

In accordance to the recommendation of the Health Council the Ministry of Health decided to introduce HPV vaccination for boys in addition to the programme for girls, to give this vaccination close to the age of nine years. They are also looking into the options for offering unvaccinated boys and girls the vaccination up to 26 years of age.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7001 kb