Go to abstract

Samenvatting

Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. De belangrijkste nieuwe interventie om dat te bereiken is dat immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen gescreend zullen worden op een latente tuberculose-infectie, en indien geïnfecteerd zo mogelijk worden behandeld. Het plan is opgesteld door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds en organisaties die betrokken zijn bij de tuberculosebestrijding. Het plan geeft invulling aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal mensen met tuberculose in 2035 met 90 procent terug te brengen. Deze doelstelling is onderdeel van de Global End TB Strategy van de WHO, waarmee Nederland in 2014 heeft ingestemd. Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. In Nederland wordt tuberculose jaarlijks bij circa 800 à 900 mensen gediagnosticeerd. Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Later kan de ziekte alsnog optreden; dit is de reden voor de invoering van de screening op een latente tuberculose-infectie. Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen, maar patiënten moeten daarvoor minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen.

Abstract

The National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 describes the changes required to optimise tuberculosis control in the Netherlands. The plan has been developed by the RIVM Centre for Infectious Disease Control together with the KNCV Tuberculosis Foundation and other organisations involved in tuberculosis control.

In 2014, the Netherlands endorsed the World Health Organization's Global End TB Strategy, which includes the objective to reduce tuberculosis incidence with 90 per cent by 2035. The National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 sets out the interventions that are needed to achieve the interim-objectives of reducing tuberculosis transmission and case numbers in the Netherlands with 25 per cent over the next 5 years. The main new intervention to reach these targets is to screen new immigrants and asylum-seekers for latent tuberculosis infections and providing preventive treatment to those is detected.

Overig

Grootte
1.8MB