New WHO environmental noise guidelines. Additional health-based analyses

New WHO environmental noise guidelines. Additional health-based analyses

Go to abstract

Samenvatting

In 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor geluid uitgebracht. Dit advies is bedoeld om beleidsmakers en professionals te helpen om de schadelijke gezondheidseffecten door geluid, zoals slaapverstoring en hinder, te verminderen. De WHO-richtlijnen zijn onder andere gebaseerd op de laatste inzichten over de relatie tussen de blootstelling aan geluid en de kans op gezondheidseffecten door geluid, zoals hinder of hart- en vaatziekte. Dat noemen we blootstellingsresponsrelaties.

In juni 2020 publiceerde het RIVM een rapport over de betekenis van de nieuwe richtlijnen van de WHO voor het Nederlands beleid. Het RIVM geeft nu een uitgebreidere uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen. Het doet dat op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Een van de conclusies is dat geluid van treinverkeer hinderlijker is en een grotere kans op slaapverstoring geeft dan eerder werd gedacht. Ook blijkt dat ernstigere gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten, al bij een lagere blootstelling kunnen optreden dan eerder werd gedacht. Dit betekent dat bij een groter aantal mensen hart- en vaatziekten optreden door geluid dan eerder werd gedacht.

Abstract

In 2018, the World Health Organisation (WHO) published new environmental noise guidelines. These guidelines are intended to assist policymakers and professionals in reducing the negative health effects of noise, such as sleep disturbance and annoyance. The WHO guidelines are also based on the latest insights into the relationship between exposure to noise and the probability of health effects occurring due to noise, such as annoyance or cardiovascular disease. These are referred to as exposure-response relationships.

In June 2020, RIVM published a report on the consequences of the new WHO guidelines for noise in the living environment would have for Dutch policy. On the request of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water management, RIVM now provides a more detailed explanation of how it reached certain conclusions. Both studies focused primarily on annoyance and other health effects resulting from the noise of road, rail, and aviation traffic.

One of the conclusions is that noise from rail traffic is more annoying and is more likely to result in sleep disturbance than previously thought. It also turns out that more serious health effects, such as cardiovascular diseases, can occur at a lower exposure than previously thought. This insight leads to the conclusion that a larger number of persons develop cardiovascular diseases as a result of noise than previously thought.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
2652 kb