Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft op verzoek van en in samenwerking met de Hulpverleningsdienst Gelderland Midden (HGM) luchtmetingen gedaan boven vier kunstgrasvoetbalvelden in Arnhem. Deze kunstgrasvelden zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Het doel van de metingen was om na te gaan of uit de rubberkorrels kankerverwekkende nitrosaminen kunnen vrijkomen, die een gezondheidsrisico zouden kunnen zijn voor sporters. Het RIVM heeft op twee hoogten boven verschillende sportvelden luchtmetingen verricht. In geen van deze metingen konden nitrosaminen in de lucht boven het veld worden aangetoond. Uit aanvullend materiaalonderzoek onder laboratoriumomstandigheden bleek dat nitrosaminen slechts in geringe mate uit rubbergranulaat zijn vrij te maken. Op basis van deze bevindingen concludeert het RIVM dat nitrosaminen geen gezondheidsrisico's vormen voor de gebruikers van de sportvelden.

Abstract

RIVM cooperated with HGM, the Municipal Health Service for Gelderland (a province in the Netherlands) in a study to measure nitrosamines in the air above synthetic grass playing fields. HGM had commissioned this study to ascertain if nitrosamines present in rubber granulate could pose a risk for sportsmen and -women. Measurements were taken at heights of 30 and 100 cm above four football fields located in Arnhem in the Netherlands. In none of the four football fields was there evidence of nitrosamines in the air above the field. Additional laboratory tests showed that nitrosamines could be set free from the material, but in small amounts only. Therefore RIVM can conclude that nitrosamines do not pose a health risk to users of these synthetic grass football fields.

Overig

Grootte
620KB