Nuclear medical therapies: potential exposure of third persons : Dose calculations as basic input for the revision of measures and rules for daily behaviour

Nuclear medical therapies: potential exposure of third persons : Dose calculations as basic input for the revision of measures and rules for daily behaviour

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland krijgen patiënten bij de behandeling van bepaalde ziekten in totaal ongeveer 4500 keer per jaar radioactieve stoffen toegediend. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij schildklierkanker en uitgezaaide prostaatkanker. Door deze behandeling kunnen patiënten zelf een bron van straling worden. Als zij naar huis mogen, kunnen zij mensen in hun omgeving blootstellen. Dit geldt voor directe familieleden, maar ook voor verzorgers, chauffeurs, medepassagiers in een vliegtuig, enzovoort. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de blootstelling aan straling flink lager kan worden met 'leefregels' na ontslag uit het ziekenhuis. Voorbeelden zijn afspreken om de duur van het contact met de patiënt te beperken, of de afstand tot die persoon te vergroten. Leefregels hebben het meeste effect voor handelingen die lang duren, zoals slapen, naar school gaan of studeren, uitgaan en zorgen voor kinderen. Het RIVM heeft een methode opgezet om te berekenen aan hoeveel straling mensen in de omgeving van een patiënt blootstaan en wat het effect van leefregels is. Hierin zijn scenario's verwerkt voor alledaagse situaties met bijvoorbeeld de partner, kinderen en verzorgers van de patiënt. Deze scenario's kunnen worden aangepast of uitgebreid. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de leefregels die die patiënten nu mee naar huis krijgen te actualiseren. De huidige leefregels zijn namelijk opgesteld in 2004 en zijn nog niet toegespitst op nieuwere therapieën.

Abstract

For the treatment of certain illnesses, patients in the Netherlands are administered radioactive substances a total of approximately 4500 times a year. This is done, for example, in case of thyroid cancer and metastasised prostate cancer. As a result of treatment, patients can themselves become a source of radiation. When patients are allowed to return home, other persons in their surroundings can be exposed to radiation. This applies to family members as well as caregivers, drivers, and fellow passengers on a flight et cetera.

A study by RIVM illustrates that rules for daily behaviour after discharge from the hospital can significantly reduce the exposure to radiation of third persons. Examples include agreements to limit the duration of contact with the patient or to increase the distance maintained from the patient. Rules for daily behaviour have the most effect for activities of a longer duration such as sleeping, attending school or studying, going out, and caring for children.

RIVM has developed a method to calculate the amount of radiation persons in the environment of a patient are exposed to and to estimate the effect of rules for daily behaviour. The method has been applied to daily situations involving the patient's partner, children, and caregivers. The set of scenarios can be modified or expanded.

The results of this study will be used to update the rules for daily behaviour given to the patient upon discharge to the home environment. The current rules for daily behaviour were drafted in 2004 and are not yet applicable to newer therapies.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
714 kb