Beroepsmatige blootstelling aan houtstof. Een systematisch literatuuronderzoek

Beroepsmatige blootstelling aan houtstof. Een systematisch literatuuronderzoek

Go to abstract

Samenvatting

Werknemers die hout bewerken, zoals zagen en schuren, kunnen blootstaan aan houtstof. Het is bekend dat deze blootstelling schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft alle kennis in de wetenschappelijke literatuur over houtstof en blootstelling aan houtstof op de werkvloer verzameld.

Het RIVM heeft de informatie niet vergeleken of geïnterpreteerd. De informatie is verzameld in opdracht van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad zal met deze informatie de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) adviseren of de gezondheidskundige advieswaarde voor blootstelling van werknemers aan houtstof moet worden aangepast.

Het gaat onder andere om kenmerken van het stof door houtbewerking, hoe mensen eraan blootstellen en in welke mate. Ook is gekeken wat bekend is wat er in het lichaam gebeurt na blootstelling, en welke ziektes en aandoeningen mensen ervan kunnen krijgen.

Het is bekend dat werknemers neuskanker kunnen krijgen als zij langdurig aan houtstof blootstaan. Ook kan het de functie van de longen verminderen, waardoor mensen onder andere moeilijker kunnen ademhalen. Verder kan het irritatie aan de ogen, neus, longen en huid veroorzaken.

Abstract

Employees can be exposed to wood dust while performing woodworking processes such as sawing and sanding. Such exposure is known to be associated with health problems. RIVM has carried out a review of the scientific literature on wood dust and occupational exposure to wood dust.

The data has not been compared or interpreted by RIVM. The data was collected at the request of the Health Council. The Health Council will use this data to provide a recommendation to the Minister of Social Affairs and Employment on whether or not the health-based occupational exposure limit for wood dust needs to be adjusted.

The review focused on various aspects including characteristics of wood dust as a result of wood processing and the mechanism and degree of exposure, as well as what is known about what happens in the body after exposure and what diseases and conditions people can develop as a result.

Long-term exposure to wood dust can cause nasal cancer. It can also impair lung function, leading to difficulty breathing, and cause irritation of the eyes, nose, lungs, and skin.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2199 kb