Samenvatting

Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimte en woonruimte is de verontreiniging in de woonruimte te verklaren uit de gevonden concentratie in de kruipruimte. Het betreft hier in een huis een verontreiniging met naftaleen en in een ander huis een verontreiniging met n-hexaan. Op grond van beschikbare toxicologische gegevens in de literatuur over deze stoffen kan echter geconcludeerd worden dat bij de gevonden concentraties in de woonruimte er geen nadelige effecten op de gezondheid van de bewoners te verwachten zijn.

Overig

Grootte
0MB